Jubileum: Lokalmenigheten i Sandefjord 100 år

Jubileumsfesten ble en verdig markering av den 100-årige historien til BCCs lokalmenighet i Sandefjord. En historie som både inneholder seire og nederlag, men som hele veien har hatt en sterk kjerne i det samme kristne budskapet.


Tekst: Liv Margrethe Kronstad – Foto: BCC

Jubileumsfesten samlet rundt 360 mennesker. Nåværende medlemmer i lokalmenigheten fylte mesteparten av plassene i salen, men det var også gjort plass til flere gjester som hadde tilhørt menigheten her i 1950- og 1960-årene.

BCCs begynnelse i Sandefjord

Unge Nora Evensen var i 1918 på søken etter en dypere mening med livet og oppsøkte ulike kirkesamfunn i Sandefjordsområdet. En dag hun deltok på et kristelig møte fikk hun utdelt et menighetsblad ved navn «Skjulte Skatte». Gjennom det hun leste her fikk hun svar på noe av det hun søkte etter, og grep troen på Jesus.

Nora Evensens liv ble et eksempel for menneskene rundt henne, og etterhvert ble flere omvendt til Gud. Det ble starten på BCCs lokalmenighet i Sandefjord.


Lokale talenter hadde forberedt flere flotte musikk – og sanginnslag til jubileumsfesten. Foto: BCC

Film, bilder og musikk ble brukt som virkemidler i festen

Det var lagt ned mye arbeid i å formidle menighetens historie og utvikling gjennom film, bilder og musikk. Publikum fikk et gripende innblikk i de første medlemmenes liv og virke, og ikke minst fikk de se hvordan de levde i tråd med sin indre kristne overbevisning.

De første tiårene samlet den lille flokken seg til andakt og bønn i private hus, men i 1941 var forsamlingen vokst så mye at de sammen fikk mulighet til å kjøpe sitt første menighetslokale i Bjerggata.

Vekst og menighetsbygging

Andrea og William Gilbu. Foto: BCC

I årene som fulgte fikk flere personer betydning for det trosfellesskapet som vi kjenner i dag. En av disse var William Gilbu (1903 – 1981).

Han hadde en særlig evne til å formidle den kristne læren han selv hadde fått tro på. I tillegg var han en inspirator av rang, og bidro også til å skape gode praktiske rammer for menighetslivet.

Samarbeid med andre lokalmenigheter i Vestfold

Kveldens meny bestod av fire retter, og kjøkkengjengen hadde gjort en fantastisk innsats. All mat var tilberedt av ildsjeler i lokalmenigheten, og gode naboer fra lokalmenighetene i Horten og Tønsberg stilte opp som servitører.


360 gjester deltok på jubileumsfesten, og de fleste var nåværende medlemmer i lokalmenigheten i Sandefjord. Foto: BCC

Historien gir inspirasjon for fremtiden

Festen ble en verdig markering av menigheten i Sandefjord sin 100-årige historie. En historie som både inneholder seire og nederlag, men som hele veien har hatt en sterk kjerne i det kristne budskapet. Dette budskapet har vist seg både levedyktig og spirekraftig, og 100 år etter at Nora Evensen omvendt seg til Gud, er den lille gruppen hun var en del av vokst til en forsamling på rundt 600 medlemmer.

I dag utgjør ungdom under 20 år rundt 40 % av lokalmenigheten i Sandefjord, og det gjøres en målrettet innsats for å skape et godt menighetsmiljø med gode rammer spesielt for denne aldersgruppen. I 2001 stod det nåværende lokalet på Tømmermannsløkka ferdig. Her er det gode fasiliteter og rikelig med boltreplass for både barn og ungdom, som tas i bruk flere ganger hver uke.

Lokalmenigheten i Sandefjord er i stadig utvikling, og har lært av sin historie. Derfor ser medlemmene lyst på framtiden, og ønsker å bidra til at det kristne evangeliet kan forkynnes videre til stadig nye generasjoner.


I dag teller lokalmenigheten i Sandefjord rundt 600 medlemmer, med en stor andel barn og ungdom. Foto: BCC


Nye generasjoner trives på menighetens samlingssted på Tømmermannsløkka, som er i bruk flere ganger i uka. Her fra en feiring tidligere i år. Foto: BCC