Aktivitetsklubben i Oslo/Follo satser nytt for barna

Vi er i gang med en ny høst, og med den følger oppstart av aktiviteter og fritidsklubber for barn. I år har den lokale Aktivitetsklubben i Oslo/Follo valgt å prøve ut et gammelt konsept, bare i en ny drakt; nemlig at barna selv kan velge gruppe etter ulike interesser.


Tekst: Mathilde Ødegård – Foto: Randi Fosse

For ungdommene i lokalmenigheten i Oslo/Follo er en mengde ulike fritidstilbud allerede godt etablert, og per i dag er det 18 ulike grupper som ungdommene kan velge mellom. Det er få som ikke finner noe av interesse når tilbudet står mellom alt fra ishockey og volleyball til dataspill, baking og friluftsliv.

Ved et slikt variert og mangfoldig fritidstilbud så får de unge medlemmene lov til å utfolde seg og bruke de evnene de har innenfor noe de ønsker å drive med. Dette er igjen med å bidra til det engasjerte og gode ungdomsmiljøet vi har her i lokalmenigheten.


Kreative ungdommer har i flere år har jobbet frivillig for å gi barn et meningsfylt fritidstilbud. Foto: Aktivitetsklubben

Suksessoppskrift for ungdomsklubbene overføres til barna på Aktivitetsklubben

Og det er nettopp på grunn av de positive erfaringene i ungdomsklubbene, at konseptet har blitt dratt ned til den yngre aldersgruppen. Aktivitetsklubben (AK) har i flere tiår vært et godt fritidstilbud for barn mellom 6 og 12 år, hvor barn gjør aktiviteter sammen i et sunt, kristent miljø. De har tidligere vært delt i grupper etter alderstrinn, hvor de har ukentlige samlinger, sammen med barn på sin egen alder og eldre ansvarspersoner.

Men nytt i år er at de eldste barna selv får lov til å velge sine egne grupper, ut fra hva de liker å gjøre. Barna kan velge blant annet mellom akrobatikk, friluftsliv og klatring. Tanken bak dette er blant annet at barna skal få mulighet til å utvikle sine interesser fra tidlig alder av.


Fornøyde barn: her er friluftsgruppa på tur. Foto: Aktivitetsklubben

Like engasjert etter 24 år på AK

En av de som har vært aktiv leder i Aktivitetsklubben lenge, er Reidun Olsen (42). I nesten 24 år har hun vært med på de ukentlige samlingene sammen med barna, og har brukt sine evner og kreativitet for at alle skal bli sett og ha det bra.

Det er lett å se at Reidun har et hjerte for barna, på måten hun omgås barna som strømmer inn døra denne tirsdagskvelden. I kveld står blant annet skogstur, kanopadling og bålkos på agendaen, mens klatregruppa skal ut og rappellere. Når klokken har rundet 18.05 er de fleste på plass.

– Det å få bidra en kveld hver uke til at de kan få trygge og gode barneminner som de kan ta med videre i livet, det er veldig givende, smiler hun.


Reidun Olsen har engasjert seg i AK-arbeidet i 24 år, og trives fortsatt. Foto: Aktivitetsklubben

Fornøyde barn som får prøve ut nye interesser

Reidun Olsen er veldig positiv til det nye konseptet som skal prøves ut i år, og ser allerede at barna trives. – På grunn av mange ulike personligheter i gruppa, skulle man tro at det var vanskelig å holde aktivitetskvelder som fenger så mange barn. Men vi ser at når barna får være sammen med vennene sine, og får drive med det de er interessert i, så gleder de seg til samlingene, forteller hun.

Ønsket seg flere eldre ledere

Tidligere i høst har Aktivitetsklubben i Oslo/Follo også hatt en vervekampanje for å få med flere voksne aktivitetsledere.  Tidligere var de fleste lederne ungdommer, men Reidun mener det er en god idé å verve flere voksne.


Nye ledere: i høst meldte flere voksne seg som hadde lyst til å bidra som AK-ledere. Foto: Aktivitetsklubben

– Det virker som om barna synes det er stas med de som er litt eldre voksne også, så lenge de er engasjerte og ser den enkelte. Ved å få med denne aldersgruppen inn i arbeidet, så får de unge mer tid til å være med på egne ungdomsgrupper. Og så har jo vi eldre litt ekstra erfaring her i livet også, som kan gjøre oss til enda tryggere rollemodeller for barna, sier Reidun smilende.

Og det ser absolutt ut som den nye miksen fungerer fint. Med motiverte ledere og fornøyde barn, så ser det ut som at Aktivitetsklubben i Oslo/Follo har en spennende og interessant høst foran seg.


Aktivitetsklubben er et sted for vennskap og gode opplevelser innenfor kristne trygge rammer. Foto: Aktivitetsklubben