Ungdomsarbeid med aktivitet og kristent budskap

Oppstarten etter sommerferien ble markert med en felles dag for ungdom hos BCCs lokalmenighet i Eiker. Her er det rundt 220 ungdommer som deltar på de faste samlingene, og i år var det 12 nye trettenåringer som rykket opp i ungdomsgruppa.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Mathilde Schinnes / Martin Bekkevold

Fra det året man fyller 13 år er det en rekke nye aktiviteter og møter man kan være med på, og det arrangeres gjerne både turer, fester og ukentlige ungdomsmøter. Det betyr en ny og ofte etterlengtet tid for de som starter på ungdomsskolen.

Aktivitetsdag i frisk luft

Dagen var lagt opp med utendørs aktiviteter, og en av postene på programmet var lagspillet Darbu Risk. Ungdommene ble delt inn i lag som løp rundt i skogen, løste mange spennende oppdrag og kjempet for å samle mest mulig poeng i konkurransen. En overskyet og litt kjølig dag la ingen demper på stemningen.


Et spent grønt lag på vei til første post i lagkonkurransen. Foto: BCC


I løpet av dagen skal lagene gjennomføre mange ulike oppgaver der ulike egenskaper og evnen til samarbeid blir utfordret. Foto: BCC

En varm velkomst i ungdomsfellesskapet

Etter noen aktive timer ute i friluft ventet en bedre middag med videre fellesskapskveld på Fredfoss Konferansesenter. Lennart Lindberg, som hadde vært med å planlegge arrangementet, forteller at målet for dagen var å gi alle nye ungdommer en god velkomst på ungdomstiden i lokalmenigheten.

– Og ikke minst er det viktig å minne hverandre på det inspirerende budskapet vi har fått høre på sommerkonferansene i sommer, sier han.


Nye deltakere på ungdomsgruppa: Disse trettenåringene var fornøyde med opplegget på den første aktivitetsdagen som ungdommer. Foto: BCC

De hyggelige og trygge rammene for ungdomssamlingene i lokalmenighetene gjør at det skapes tilhørighet og gode vennskap i en alder der dette er spesielt viktig. Ikke alle er like opptatt av det kristelige innholdet når de starter på ungdomsmøtet, men det betyr mye å høre til i et ungdomsfelleskap.

Målet for ungdomsarbeidet i BCC er at interessen og viljen til å leve etter det kristne budskapet skal vekkes.

– Vi ønsker at dette skal gi de unge en trygg grunnvoll og tro i livet, der de etter hvert selv velger å leve som kristne og får gode liv ved det, sier Lennart Lindberg.


Etter en god middag ønsket Lennart Lindberg velkommen til høstens første ungdomsmøte. Foto: BCC


God stemning blant ungdommene, som likte å være sammen igjen etter en lang sommerferie. Foto: BCC