Tilbake til hverdagen

Etter en lang sommerferie med blant annet to inspirerende og minnerike sommerkonferanser er jeg en av mange BCC medlemmer som gleder meg til høsten og hverdagslivet. For hverdagslivet i BCC er spennende og fylt av aktiviteter.


Tekst: Espen Larsen – Foto BKM Måløy 

Tiden etter sommerferien er for mange en spennende tid. Mange forventningsfulle seksåringer begynner på skolen, noen begynner å studere, andre starter i ny jobb. I vår lokalmenighet i Måløy betyr hverdagen en ny sesong med aktiviteter, lokale samlinger om Bibelens ord, og arbeidet med barn og ungdom.

Trosgrunnlaget i hverdagslivet

Trosgrunnlaget til BCC formidles på konferansene, men det også til bruk i hverdagslivet. Det er vel oftest der man møter de situasjoner hvor man får bruk for Bibelen og Jesu bud.

Arbeidslivet, skole, livet med barna og ektefelle tilhører den gode, men av og til krevende hverdagen hvor Bibelens ord om tålmodighet, kjærlighet, godhet og ydmykhet kommer til nytte.

Her får vi høre mye om hvordan vi kan praktisere det Jesus har lært oss. I livets ulike hendelser kan Bibelens ord minne oss på den rette måten å ta det på, slik at vi ikke bare takler situasjonene på en god måte, men kommer styrket og forandret ut av dem.


Det er i hverdagslivet Bibelens ord kan hjelpe oss til et bedre liv med våre nærmeste, venner, familie og lokalmiljø. Foto: BCC

Aktiviteter for ulike aldersgrupper

Det er ikke bare samlinger med fokus på det kristne budskapet som starter opp igjen. I hver lokalmenighet er det et mangfoldig aktivitetstilbud. Det er mange foreninger for ulike aldersgrupper og interesser. Flere seksåringer gleder seg til å begynne på AK (Aktivitetsklubben) for første gang, mens de over 13 år starter i ulike ungdomsgrupper.

En viktig del av hverdagslivet er familielivet. For oss er BCCs verdier som respekt, kjærlighet, sannhet og rettferdighet viktige, og ønsker at barna først og fremst møter disse verdiene hjemme. Foreldrenes hovedoppgave er å gi barna omsorg og varme gjennom hele oppveksten, så de uansett hva som hender dem videre i livet, kan se tilbake på en god barndom.

I min hverdag med fire små barn under skolealder er jeg takknemlig for den hjelp det er i budskapet jeg tror på. Der lærer jeg også å ikke bare se mine og min families behov, men jeg kan være til hjelp for andre, ved det jeg selv er hjulpet med. Derfor er det viktig for meg å også bidra i arbeidet for barn og ungdom i mine omgivelser og i min lokalmenighet.


Fra Aktivitetsklubben, hvor voksne og unge og aktivitetsledere gir et ukentlig fritidstilbud til barn mellom 6 og 13. Foto: BCC

Mentorarbeidet

I BCCs barne- og ungdomsarbeid har det lenge vært fokus på opplæring i det å bli en god omsorgsperson og mentor. Her lærer ungdom å vise omsorg for de som er yngre, og er med på å organisere aktiviteter og tilbud for dem. Aktivitetene som tilbys varierer fra sted til sted i forhold til de interessene og ressursene som finnes i lokalmenighetene, men her i Måløy har vi ungdomsklubber som blant annet driver med sport, film og media.

I ungdomsarbeidet får mentorene som regel være med å drive aktiviteter de selv er interessert og har evner i. Det holdes også kurs og opplæring i omsorgsarbeid og gode holdninger for alle nye mentorer.

Før aktivitetshøsten begynner har mange ungdomsmentorer allerede vært i gang med å evaluere sesongen som har vært og legge planer for den neste.  Noen går over fra å være deltaker til å gradvis ta mer ansvar og selv bli en bidragsyter som mentor for de yngre ungdommene.

Mye å se frem til

Selv om det er godt å komme tilbake til hverdagen er det flere høydepunkt BCCs medlemmer kan se frem til i høst, både i lokalmenigheten og på BCCs internasjonale arrangmenter på Brunstad.

Men det er i hverdagen at vi lærer og utvikler oss som kristne, og hverdagslivet i BCC er alt annet enn kjedelig.


På tur: fjorden utenfor Måløy innbyr til aktiviteter som fiske, båtturer og mange gode felles opplevelser sammen. Foto: BCC


To små venner sammen utenfor sjøhuset hvor lokalmenigheten i Måløy har flesteparten av sine fellessamlinger. Foto BCC