Nyttig seminardag under sommerkonferansen i BCC

I tillegg til trosoppbyggelse og ulike felleskapsaktiviteter arrangerer BCC også seminardag for fagpersoner i lokalmenighetene under sommerkonferansene. Forebygging av barne- og ungdomsarbeid og personvern i lokalmenighetene var to av flere aktuelle temaer her.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Randi Hutt 

BCCs sentralforening ønsker å legge til rette for faglig påfyll og oppdatert kunnskap om foreningsdrift og menighetsarbeid, og arrangerer derfor jevnlig kurs for fagpersoner i lokalmenighetene. Her er kvalitetssikring, compliance og retningslinjer for lokal menighetsvirksomhet gjerne temaer som går igjen.

Oppfølgingskurs om nye personvernregler

På det første sommerseminaret var et høyaktuelt tema de nye EØS-reglene om personvern som inntrådte 20.juli. Morten Kristoffersen, jurist i selskapsrett og leder for BCCs medlemsservice, var kursholder i «Personvern i lokalmenighetene», som hadde 81 påmeldte. Dette kurset var en forlengelse av påskeseminaret, og mange var interessert i å lære mer om temaet, så her var kurslokalet helt fullt.


Morten Kristoffersen orienterte bl.a. om grunnlaget for det nye lovverket og presiserte hva som kreves for å være ajour med dette. Foto: BCC

Kristoffersen orienterte i innledningen om grunnlaget for loven, som enklest sett handler om å beskytte individet mot misbruk av personopplysninger i en teknologibasert verden. De nye GDPR-reglene (General Data Protection Regulation) skal hindre at personopplysninger ikke brukes i andre sammenhenger enn de er oppgitt for.

Målet med kurset var å gi lokalmenighetene noen flere verktøy for å håndtere personopplysninger om medlemmene på en forskriftsmessig måte. Det gitt en presisering av hva som praktisk kreves for å være ajour med lovverket, og flere delte sine erfaringer med de siste måneders arbeid med å implementere GDPR. Tilhørere kunne også stille spørsmål.

– En sunn prosess i lokalmenighetene

Lydia Vedvik fra lokalmenigheten i Stavanger er en av deltakerne på kurset. Til daglig jobber hun som HR- og HMS leder i et industrikonsern, og kjenner godt til de nye forskriftene som hun har vært med på å implementere i egen bedrift. Hun synes kurset var svært nyttig og at den drahjelpen BCC gir i form av maler og modeller er god.


Fornøyd deltaker: Lydia Vedvik var fornøyd med kurset om personvern, og de verktøyene som ble gitt for det videre arbeidet i lokalmenighetene. Foto: BCC 

– Arbeidet med å implementere GDPR i lokalmenighetene er en sunn prosess. Med innføringen av de nye reglene må alle organisasjoner og foreninger starte med en kartlegging der det avdekkes hvem som kommer i berøring med personopplysninger, sier hun.

– Praksis her er naturlig nok forskjellig fra forening til forening, derfor er det svært nyttig å skaffe seg denne kunnskapen om egen organisasjon.  Som vi hørte her så må nye rollebeskrivelser, risikoanalyse og kontrollrutiner utarbeides på grunnlag av denne kartleggingen. Det er ikke rakettforskning, men handler om bevisstgjøring og struktur, smiler hun.

«Best i klassen» i forebyggende barne- og ungdomsarbeid

Det kurset som fikk aller flest påmeldte med over 220 deltakere var likevel «Best i klassen» med Harald Kronstad og Øivind Jacobsen. BCC har i mer enn 20 år bygget kompetanse på forebyggende arbeid mot vold, seksuelle overgrep og krenkede adferd. De siste årene har det vært gjort et stort og omfattende oppdateringsarbeid hvor kunnskap og kvalitetsledelse i barne- og ungdomsarbeidet skal implementeres aktivt i alle lokale foreninger.

– Vi har som ambisjon å være best i klassen på kvalitetssikring og forebyggende arbeid på dette området, forteller Harald Kronstad, leder av BCCs ressursteam. –  Vi har i mange år deltatt aktivt i tverrkirkelig nettverk og faglige fora på dette feltet, og vår strategiplan er regelmessig gjenstand for revisjon og fornyelse.

Les også: Trygge familier og trygge menigheter

Her finner du BCCs strategiplan

Men det hjelper lite med gode planer dersom de ikke følges opp i hele organisasjonen, derfor har BCC jevnlig arrangert kurs, med minst en årlig oppdatering, for de som har ansvar for barne- og ungdomsarbeid i de ulike lokale menigheter og foreninger.


Harald Kronstad presiserte viktigheten av å følge opp BCCs policy og implementere verktøy og rutiner i alle lokale foreninger: Foto BCC

Trygge varslingsrutiner og god oppfølging

Sommerens kurs ble holdt av Kronstad og Øivind Jacobsen, og følger opp temaene fra påskeseminaret. – Det handler blant annet om trygge varslingsrutiner, kvalitetsledelse og håndtering av uønsket adferd gjennom ulike ledd, samt om oppfølgingsarbeid etter grenseoverskridende adferd, sier Kronstad.

Han forteller at målet med sommerkurset er repetisjon og bevisstgjøring rundt behovet for at man til enhver tid følger BCCs policy, benytter tilgjengelige verktøy og implementerer dette i alle lokale foreninger.

Etterlevelse av policy og prosedyrer gir resultater

– Dersom vi skal nå vår ambisjon må vi kort og godt etterleve våre egne retningslinjer, prosedyrer og rutiner, understreker Harald Kronstad. – Ved en samarbeidende ledelse fra innerst til ytterst i foreningslivet, og derfra tilbake igjen med rapportering kan vi evaluere og videreutvikle materiell og veiledning med faglig kvalitet og støtte.

Seminardager som dette er viktig for BCC, lokalmenigheter og medlemmer, som alle ønsker å bidra til at menigheten skal være et godt og trygt sted å være.


Jevnlige seminardager er viktig for at BCC og lokalmenighetene skal nå sine mål innenfor forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Foto: BCC