BCCs årsrapport for 2017 er publisert

BCCs sin årsrapport for 2017 er nå publisert på web. Her finnes informasjon om våre aktiviteter og prosjekter det siste året, sammen med årsregnskapet, som også er tilgjengelig i offentlige registre. Vi håper at den nye rapporten vil bidra til økt kunnskap om BCCs virksomhet og organisasjon, og ønsker god lesning.

For medlemmer vil årsrapporten også være tilgjengelig i papirutgave under sommerkonferansen.

Årsrapport for 2017

Annual Report for 2017 in English