Sjøhus til glede for liten lokalmenighet

Ved et idyllisk sjøhus inne i en bukt som heter Kulen, står feststemte mennesker og prater, mens flere barn leter etter krabber og småfisk i fjæra. Dette er en dag BCCs lokalmenighet på Måløy har gledet seg til lenge. Det er endelig tid for innvielsesfest av den nye salen i sjøhuset.


Tekst: Espen Larsen – Foto: Sara Itland, BCC

Det gamle sjøhuset er nyrestaurert og ominnredet, og i dag er det gamle lagerlokalet pyntet til fest. Inne sitter medlemmer fra BCCs lokalmenighet i Måløy og flere inviterte gjester. Sjøen titter inn fra en liten balkong i enden bak musikerne på scenen. Salen er delt inn i seksjoner av gamle malte stålbjelker, og mellom dem er det veggpanel som bevarer litt av den gamle atmosfæren. Gjestene sitter ved runde festpyntede bord, og de hvite dukene kler den gamle sjøboden.

Fargerike fasader i flott Vestlands-natur. Foto: BCC

Bygningen, som bare kalles «Sjøhuset», har vært en viktig investering for Kulen Eiendom AS, som leier ut lokalene både til lokalmenigheten og til andre som ønsker å ha arrangementer der.

På samme eiendom ligger det en mindre sjøhytte og en stor gul sjøbod som har tre etasjer. Disse to bygningene ble først kjøpt i 2008, og ble satt i stand så de kunne brukes til utflukter, mindre arrangement og fritidsaktiviteter for barn, unge og eldre.

I 2017 ble en stor rød sjøbod ved siden av den gule kjøpt. Her var det blant annet et verksted, to store etasjer med lagerplass og et naust med plass til flere båter.

Liten menighet, men aktivt menighetsliv

Tore Gangsøy, forstander for BKM Måløy er glad for investeringen de har gjort.

– Når vi fikk tilbudet om å kjøpe dette, kjente vi det sånn at dette kunne vi ikke la gå fra oss.  Sjøboden lå rett ved siden av den vi eide fra før og ville bli et godt supplement til eiendommen, samtidig som vi kunne sikre at aktiviteten på hele stedet ville være trygg for familiene og alle barna som er glad i å være her.  Både styret og medlemmene våre følte nok at dette var en unik sjanse, og var motivert til å få dette til. Vi har en god vekst i lokalmenigheten her, og det vokser opp nye generasjoner, så tanken er at dette skal bli et sted spesielt barna og ungdommen kan bruke til aktiviteter og ulike samlinger.

Tore Gangsøy taler under åpningsfesten. Foto: BCC

Menigheten i BKM Måløy består av rundt 90 medlemmer, og de har jobbet og sett frem til denne dagen siden januar. Spesielt ungdommen har vært ivrige i arbeidet. Hver eneste uke har det vært jobbet, og de som ikke har tatt del i selve byggingen har bidratt med pausemat og barnepass.

Kaj Gangsøy, som har vært dugnadsleder for prosjektet, er begeistret. – Det er utrolig gøy at vi nå er ferdige, og det hadde vi ikke vært uten alle de som stilte opp kveld etter kveld. Nå blir det veldig fint å kunne ta stedet i bruk, i enda større grad enn det vi har gjort før. Her kan vi drive med fiske, båttur og padling, og nå kan vi også ha samlinger med trosoppbyggelse, ungdomsmøter, mindre fester og vi kan invitere andre ungdomsgrupper. Det er et ypperlig sted for oss.

Johan O. Smith gikk i land i Måløy for over 100 år siden

Å ha et slikt sted ved sjøen passer godt med tanke på den kyst- og fiskekulturen Måløy er kjent for. Her var også en utestasjon for Den norske marine og nøytralitetsflåten som patruljerte langs kysten under første verdenskrig. Det førte til at marinemannen Johan Oscar Smith kom til Måløy i 1914. Her fant han raskt trosfeller som ble hans venner, og den venneflokken som vokste frem i årene etter kunne feire hundreårsjubileum i 2014.

Gamle detaljer er tatt vare på i det hyggelige sjøhuset. Foto: BCC

Det livskraftige budskapet som Johan O. Smith i sin tid forkynte har holdt den lille menigheten sammen i alle disse årene, og lokalmenigheten i de værharde kyststrøkene her på Nordvestlandet er i dag preget av optimisme, samhold og fremtidstro.

Arbeid for barna og ungdommen er sentralt i menigheten

«1, 2, 3, RØDT LYS!» Jens Frode Vågen hiver seg rundt. Barna stopper opp og står så stille de bare kan. Likevel blir tre stykker pent bedt om å gå tilbake. Mens festen fortsetter inne er det arrangert et opplegg for barna ute. Noen vil bare lete etter krabber og fiske i fjæra, men flere blir med på leker som rødt og grønt lys.

Spennende å utforske livet i fjæresteinene. Foto: BCC

Inne på festen nærmer den første, mest formelle delen seg slutten. Flere har vært oppe og takket for innsatsen og uttrykt sin takknemlighet for hva de i fellesskap har fått.

Så blir alle bedt om å komme inn, for nå er det kaker og kaffe. Stemningen er god, og festen fortsetter i flere timer. Kveldssolen varmer fremdeles opp luften og sjøhuset speiler seg vakkert i sjøen.

Etter en flott fest begynner foreldre å plassere slitne barn i bilen, mens noen ungdommer begynner å rydde opp etter festlighetene. Flere barn vil ikke hjem. De er så opptatt av å finne dyr og leke i marka rundt sjøhuset at det siste de tenker på er å sove. Det lover bra for det flotte stedet, hvor et gammelt sjøhus kan bli til stor glede både i dag og i årene fremover.

Sang av unge medlemmer fra lokalmenigheten i Måløy. Foto: BCC