Fellesskap og idrettsglede på fotballcup

I midten av juni ble det arrangert fotballcup i Stokke i Vestfold, der rundt 1500 spillere mellom 7 og 21 år deltok. Den årlige cupen  arrangeres i regi av BCCs samarbeidende foreninger, og er et populært tilbud. Her møtes barn og ungdom til sport, konkurranse og familieaktiviteter i en kristen ramme.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Ann Sophie Tombre

Fotballcupen ble arrangert av foreningen Xercize og Breivoll sportsklubb, som har vært arrangører i hele 12 år.

Over 250 frivillige hadde stilt opp, og travle mødre og fedre sørget for renhold, bespisning, parkering og generelt gode fasiliteter for både fotballagene og deres familier. Deltakerne kom fra hele Norge, i tillegg var det gjester fra Danmark og England. Det summet av liv, latter og glede når flere hundre barn og ungdommer konkurrerte på banen i Stokke.

Les mer om fjorårets arrangement her.

Full fart på banen i jentefotballen. Foto: BCC

Fotballturnering for 150 lag, og samling om det kristne budskapet

Arrangement hadde høy oppslutning og deltagelse fra cirka 150 lag fra de ulike lokale foreningene. Disse foreningene har sitt utspring i BCCs lokalmenigheter, og deler menighetens formål.

Derfor er en viktig del av helgen det kristne fellesskapet og budskapet som deltakerne samles om. Dette sto særlig i fokus under bankettfesten for både de unge deltakerne, deres mentorer og foreldrene, lørdag kveld.

Her var det sang, film og taler som støtter opp under verdigrunnlaget og misjonsaspektet som ligger til grunn for arrangementet. I tillegg var det flott bankettservering og spennende underholdning for små og store.

God stemning rundt bordene på festkvelden. Foto: BCC

Ønsker å legge til rette for lek, sport og naturlig livsutfoldelse

Bakgrunnen for satsningen på aktiviteter og sport som en del av menighetslivet i BCC er et ønske om å gi barna trygge og interessante rammer for barndomstiden i menigheten. Satsningen som er utviklet, spesielt de siste 25 årene, har vært håndpåtagelig og resultatet ser man blant annet denne helgen.

Godt med en klapp på skulderen underveis. Foto: BCC

Engasjement og hjertevarme gir god kontakt

I alt dette arbeidet som utføres for barn og ungdom er omsorgsarbeidet viktig. Det legges vekt på et aktivt mentorarbeid, og mange ungdommer stiller opp som både trenere og lagledere.

Den beste lederen er ikke nødvendigvis den som har det største idrettstalentet, men som har engasjement og hjertevarme i arbeidet med barna og de unge.

Trenerne gjør en viktig jobb, både på og utenfor banen. Foto: BCC

– Jeg ønsker å bidra til at fotballbanen skal være et enda bedre sted å være fremover, sier en av de unge laglederne fra talerstolen på festen om kvelden. – Her hjelper det ikke skylde på de andre for det som går galt, men fokusere på hvordan jeg selv er et godt forbilde for de andre.

I salen sitter festpyntede barn og tenåringer side om side, med foreldrene trygt plassert litt lenger bak. Alle trenerne og laglederne står på scenen og har akkurat sunget en sang, og like før er det blitt vist en temafilm om å være et godt forbilde, i troen og i det praktiske livet både i og utenfor banen.

Trenere og lagledere synger for foreldre, barn og ungdommer som deltok på fotballcupen. Foto: BCC

Ved å være engasjert og ha hjertet med seg i arbeidet med barna og ungdommen, kan man som trener eller lagleder bli en betydningsfull person i deres liv. Det er et viktig budskap denne kvelden. Og mange reiste nok hjem etter denne helgen og følte det hadde vært med på noe betydningsfullt, uansett om de vant på fotballbanen eller ikke.

«La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet.» (1.brev til Timoteus, 4. kapittel, vers 12)