Kurs i personlig økonomi for elever på Bibelskolen

Det er mai, og et år på Brunstad Bibelskole går mot slutten. Ungdommene må begynne å vurdere videre fremtidsplaner og yrkesretning, og i den anledning holder skolen kurs med et tema som berører alle elevene, nemlig personlig økonomi.


Tekst: Mathilde Ødegård – Foto: Astrid Neumüller

Det å tilbringe et år på Brunstad Bibelskole er et unikt tilbud mange av BCC sine ungdommer velger å benytte seg av etter endt videregående skole. Som elev på bibelskolen får man en ekstra mulighet til å dykke dypt ned i menighetens lære og litteratur og høre om sentrale personer i menighetshistorien, i et trygt og godt miljø med andre ungdommer.

Foruten denne bibelundervisningen legges det også opp til at elevene skal få en solid opplæring i andre fagområder, som for eksempel språk, kultur og i denne anledning, økonomi. For ungdommene så er ikke en slik undervisning bare aktuell i dag, men også relevant for videre studier og arbeidsliv.

Viktig kunnskap når man entrer voksenlivet

Kurset i personlig økonomi ble holdt over to dager av siviløkonom Tore Eriksen, som med stort engasjement og interesse oppfordret ungdommene til å sette seg inn i sin personlige økonomi så tidlig som mulig. Hensikten med kurset var å gi en grunnleggende forståelse av forhold som vedrører ens personlige økonomi og økonomistyring.

Siviløkonom Tore Eriksen gir en innføring i de grunnleggende prinsippene for personlig økonomi, og håper det vil inspirere ungdommene til å ta grep om sin egen situasjon så tidlig som mulig. Foto: BCC 

– Jeg tror absolutt at et slikt kurs har stor verdi for ungdommene fremover. Det er viktig å fokusere og bli mer bevisst på de midlene man har til rådighet og hvordan man bruker dem. Et sunt forhold til sin personlige økonomi er ikke viktig bare nå, men også for fremtiden, sier Tore Eriksen.

Som elev på Brunstad Bibelskole har man ulik bakgrunn og erfaring, derfor kan også synet på penger og økonomistyring være noe forskjellig. – Noen har vært heldig i det at foreldrene har lagt ned en viss forståelse for pengebruk og sparing, mens andre igjen så vidt har hørt om begrepet personlig økonomi. Når man blir eldre kreves det mer bevissthet rundt det ansvaret man har, og man må rett og slett sette seg og finne ut av tingene. Jeg håper at et slikt kurs kan være med på å gjøre denne jobben litt lettere, understreker kursholderen.

”God personlig økonomi handler 80 prosent om motivasjon og psykologi, og bare 20 prosent om smarte tips”

Budsjett, gjeld og renter

Gjennom kurset fikk ungdommene en generell innføring i økonomisk planlegging og pengebruk, med ekstra fokus på budsjett, sparing, renter, gjeld og betjening av lån, områder som både kan være kjente og ukjente for mange. En av elevene som var spesielt begeistret for kurset var Synne Helgheim fra Bergen.

Synne Helgheim var fornøyd med kurset, og har bestemt seg for å sette opp sitt eget budsjett med en gang hun reiser hjem etter dette bibelskoleåret. Foto: BCC

– Dette kurset var helt perfekt for meg! Mitt forhold til personlig økonomi har nok ikke vært det beste frem til nå, men etter dette kurset ser jeg at det faktisk er lurt å sette fokus på det, og komme skikkelig i gang, sier Synne Helgheim.

Hun fortsetter engasjert med å rose kursholderen for hvordan han la fram temaet. – Alt sammen ble presentert på en enkel og ryddig måte, og han gav inntrykk av at økonomistyring ikke er så vanskelig og skummelt som det kanskje kan virke som. Så nå har jeg bestemt meg, det første jeg gjør når jeg flytter hjem til sommeren er å sette opp et budsjett, avslutter Helgheim smilende.

– Motivasjonen er aller viktigst!

Og med ulike planer for fremtiden, og nyttig informasjon friskt i minnet, virket det som om ungdommene var godt fornøyde med kurset. Og som kursholderen selv avsluttet med; ”God personlig økonomi handler 80 prosent om motivasjon og psykologi, og bare 20 prosent om smarte tips”.

Likevel kan vi alle kan si oss enige i at de smarte tipsene er gode å ha. Mange satt nok igjen med nye tanker, større interesse og en god dose motivasjon for å ta styringen i egen økonomi etter et slikt kurs.

Mange fulgte godt med under kurset, og fikk høre at den viktigste faktoren for å lykkes med personlig økonomi er å være motivert for det. Foto: BCC