Søndagsskolen – en viktig del av menighetslivet

Søndagsskolen har vært en viktig plattform for opplæring i kristne kirkesamfunn helt siden 1800-tallet. I Brunstad Christian Church (BCC) ble søndagsskolene tidlig et fast innslag i menighetslivet, og interessen for tilbudet ser ikke ut til å avta.


Tekst: Lydvor R.  Andersen – Foto: BCC

Tradisjonen med søndagsskole begynte her i Norge med at ildsjeler blant haugianerne ville samle barna og lære dem om Gud og den kristne tro, med formål om å gi dem en forståelse som kunne bli til hjelp for dem senere i livet.

Verdien som barna representerer er også godt beskrevet i Markus evangelium, der Jesus sier i kap. 18: «La de små barna komme til meg, hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. Sannelig sier jeg dere: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det! Og han tok dem på fanget og la hendene på dem og velsignet dem.»

Det har skjedd mye i søndagsskolen og i kirkesamfunnene siden 1800-tallet, men fortsatt strømmer stadig nye generasjoner til søndagsskolen. Jeg tok kontakt med søndagsskolen i BCCs lokalmenighet i Tønsberg for å sette meg litt inn i hvordan de arbeider.


Etter ca. 30 minutter ut i søndagsmøtet i Tønsberg samles barna i grupperom etter alder. Kreativt opplegg er ofte nøkkelen til suksess. Foto: BCC

Barnetro, trygghet og glede

Johanne Nyvoll Meier

I møtelokalet litt utenfor Tønsberg møter jeg Johanne Nyvoll Maier, som har vært med i arbeidet med søndagsskolen i flere år.  Hun forteller at her avholdes søndagsskolen i forbindelse de ukentlige søndagsmøtene i lokalmenigheten.

Formålet med søndagsskolen er å fortelle barna om den kristne tro og lære. – Vi ønsker å formidle et budskap som kan styrke barnetroen, og som handler om trygghet og glede, sier Nyvoll Meier.

Barna deltar gjerne på første del av de voksnes søndagsmøte, og etter rundt 30 minutter flytter barna seg videre til noen nærliggende rom hvor opplæringen skjer på deres premisser.

– Hovedmålet er at de skal få kjennskap til Bibelen og historien om de trosheltene som har levd før oss, og at opplæringen skjer på en positiv måte, forteller hun.

Hennes personlige ønske for søndagsskolen er at hvert barn skal få en god opplevelse her, og kjenne at de som er ledere er glad i dem. – Jeg vil at de skal bli kjent med Jesus sånn som jeg selv har blitt, og få en god grunnvoll i livet.

«Vi ønsker å formidle et budskap som kan styrke barnetroen, og som handler om trygghet og glede»

LES OGSÅ: Alt klart for ny søndagsskolehøst hos BKM Molde

Søndagsskoleprosjekt som resulterte i nytt og relevant undervisningsmateriale

Nyvoll Meier har også vært med på et samarbeidsprosjekt i regi av BCC, for å videreutvikle søndagsskolearbeidet. Hun forteller at det tidligere ikke fantes noe eget materiale til bruk i søndagsskolen, så det var opp til den enkelte søndagsskoleleder å lage opplegg til hver gang.

– Vi ville utarbeide noe materiale som kunne brukes av alle, som var av god kvalitet. Videre skulle det kategoriseres i en ressursbank hvor det ble tilgjengelig for alle som var med i søndagsskolearbeidet. Det ble satt sammen arbeidsgrupper fra forskjellige land og steder, med engasjerte søndasskoleledere som jobbet frem ulike forslag.

Resultatet var rundt 80 nye presentasjoner med tema og illustrasjoner produsert av ledere for ulike lokale søndagsskolegrupper. Etter at materialet var kvalitetssikret og finpusset ble det oversatt til flere språk slik at søndagsskoleledere i BCCs lokalmenigheter over hele verden kunne få nytte av det.


Godt forberedte ledere fanger barnas oppmerksomhet på søndagsskolen i Tønsbergområdet. Her brukes historiefortelling, sang og samtaler om hverandre. Foto: BKM Tønsberg 

Stort aldersspenn krever endring i organisering

Som en av flere ledere på søndagskolen i Tønsberg, bruker Johanne ofte materiale fra ressursbanken når hun skal planlegge en søndagsskoletime. – Spesielt i den yngste gruppen, hvor barna er mellom tre og syv år, fungerer opplegget bra. Her treffer man omtrent hele aldersspekteret med historiene som fortelles. Ofte både snakker de og tegner om det det har hørt på slutten av søndagsskolen, sier hun.

I lokalmenigheten i Tønsberg er det mange barn, og bare i aldersgruppen mellom 8 og 12 år er det 70 stykker som deltar i søndagsskolen.

– På grunn av de ulike behovene planlegger vi fremover å dele søndagsskolen opp på ny måte, så det blir tre alderstrinn; 3-6 år, 7-10 år og 11-12 år. Tanken bak det er å tilpasse innholdet bedre til hver aldersgruppe, slik at det blir lettere å skape interaksjon med barna og at de lettere kan relatere seg til det vi tar frem, forteller Johanne engasjert.

Det store aldersspennet på søndagsskolen trenger forskjellige opplegg. Her tegnes det ivrig på den yngste gruppa. Foto: BKM Tønsberg

– Å bidra for barna er en stor glede

De mange barna som ukentlig møter til søndagsskolen i BKM Tønsberg vitner om en søndagsskole i stadig utvikling.  – Det å bidra for barna er en stor glede, også gir det så mye positiv energi å være sammen med dem. Gud elsker hvert barn akkurat slik de er og det vil jeg også gjøre, sier Johanne Nyvoll Meier. Gleden i øynene hennes overbeviser meg om at hun virkelig mener det hun sier.