Digital utvikling gir nye muligheter for frivilligheten

Under topplederkonferansen arrangert av Frivillighet Norge var den røde tråden i temaet hvordan frivilligheten kan utnytte og tilpasse de digitale og teknologiske mulighetene som stadig gir nye muligheter, men selvsagt også noen utfordringer.


Av: Berit H. Nilsen

Rundt 200 representanter fra frivillige organisasjoner i Norge var til stede, og flere foredragsholdere holdt interessante innlegg og debatter. Konferansen ble åpnet av kulturminister Trine S. Grande, som poengterte at digitale verktøy skal gjøre det lettere og morsommere å delta med frivillig innsats.

Frivilligheten skaper ressurssterk ungdom

– Å være sliten sammen med andre er en god følelse, poengterte Grande. Frivilligheten er en unik arena som skal gi muligheter for at alle kan bidra, og til å utvikle seg sammen med andre.
– Frivilligheten er ikke bare for de ressurssterke ungdommene med spesielle talenter, men frivilligheten er en arena som kan skape ressurssterk ungdom, påpekte kulturministeren.

Frivilligheten ønsker full, rettighetsfestet momskompensasjonsordning

Styreleder i Frivillighet Norge, Heikki Holmås, startet sitt innledende innlegg med å utfordre kulturministeren til å sørge for å få til en full, rettighetsfestet momskompensasjons-ordning for frivillige organisasjoner.
Dette ble gjentatte ganger pekt på i løpet av konferansen, noe som kan være av avgjørende betydning for alle frivillige organisasjoner i Norge som ønsker å få mest mulig verdi ut av den frivillige innsatsen som legges ned for ulike formål.

Digital revolusjon?

Et av de innleggene som skapte ekstra nysgjerrighet var innlegget fra Tobias Bæck, som tidligere har fått prisen «Årets digitalhode» for sin suksess som teknologigründer.
Bæck holdt et inspirerende innlegg om teknologiens muligheter, og spådde en teknologisk revolusjon som vil forandre samfunnet raskere enn vi kan ane.

Teknologien gir muligheter for å utvikle løsninger og designe modeller som er spesielt tilpasset frivilligheten, både for å forenkle rekruttering og registrering, men også for transparente betalingsløsninger som sikrer at frivillige alltid kan ha trygghet for at bidragene de yter blir brukt i henhold til angitt formål.

Ny teknologi gir spennende muligheter som også med fordel kan benyttes i frivillige organisasjoner

Dette vil endre Norge

Poenget med at teknologien kan gjøre frivillige organisasjoners utfordringer med pengeinnsamling og markedsføring enklere ble også tatt opp da statsminister Erna Solberg avsluttet konferansen. Statsministeren pekte på de muligheter, men også de utfordringer, den digitale revolusjonen kan gi. – Det krever økt bevissthet om at pengene havner der de skal. Forvaltning og digitalisering henger sammen, sa Solberg i sitt innlegg. Og fortsatte med å si at samfunnet må rustes, for dette vil endre Norge. For å imøtekomme de utfordringene som ligger foran trenges det både kompetanse, verktøy og ressurser.

– Norge er et av de landene i verden som har tatt teknologi i bruk, men det er mye mer som kan forbedres. Solberg lovet at regjeringen vil fortsette å jobbe for forenkling både i søknadsprosesser og tildelingsprosesser for frivillige organisasjoner, ved å utvikle fleksible og brukervennlige løsninger.
– Vi skal kunne bruke mindre tid til administrasjon, og mer tid til samarbeid og aktivitet, konstaterte statsministeren.

– De store samfunnsbidragene i Norge har vært tuftet på frivillig innsats, og slik vil det fortsatt være.

Statsminister Erna Solberg og generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen

Frivillighet Norge har publisert streaming av hele konferansen her.