Nyttårsseminar for økonomiansvarlige og styreledere

Under Brunstad Christian Church (BCC) sin nyttårskonferanse ble representanter fra alle lokalmenighetene invitert til seminar, der viktig informasjon om økonomi, compliance og IT-løsningen «My Share» sto på agendaen.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Randi J. Hutt

160 representanter fra 60 lokalmenigheter deltok på seminaret på Oslofjord Convention Center, hvor BCCs nyttårskonferanse også ble arrangert. Menighetene opplever at det er høy aktivitet og giverglede blant medlemmene, og seminaret gir viktige input for at styreledere og økonomiansvarlige fortsatt kan bidra til et trygt, åpent og aktivt foreningsliv.


160 deltakere fra rundt 60 av BCCs lokalmenigheter hadde meldt seg på seminaret. Foto: BCC

I tillegg til å gi generell informasjon om økonomistyring og prosedyrer som skal sikre en fortsatt forsvarlig og lovmessig drift hos alle de lokale foreningene, inneholdt seminaret spesielt fokus på implementering og videreutvikling av «My Share». Dette er et verktøy som er utviklet av BCC i samarbeid med flere lokalmenigheter, og som kan brukes for å støtte opp under lokalmenighetenes økonomistyring og planlegging.

Tom menighetskasse begrenser mulighetene, men god økonomi gir nye muligheter

Det har imidlertid ikke alltid stått like bra til med foreningsøkonomien i BCCs lokalmenigheter. På 80- og 90-tallet var økonomien hos mange av disse svak, og det fortelles om at man flere steder måtte sende kollektbøtta en ekstra runde i salen for å få penger nok til å betale neste måneds strømregning for lokalet.

Flere så at det var viktig å ruste seg bedre for fremtiden, og i denne forbindelsen ble uttrykket «You can’t save the world if you are broke» en stor inspirasjon for mange lokalmenigheter. Når man skal gjøre noe for en hel generasjon barn og ungdom som vokser opp, og har Jesu misjonsbefaling som visjon, er ikke det å være på etterskudd med driftsøkonomien noen gunstig situasjon. Det ble startet et arbeid i form av lokale innsamlingsaksjoner, der de ulike menighetene begynte å bygge kapital for fremtiden, og dermed komme seg på forskudd økonomisk.

Mange lokalmenigheter dro nytte av hverandres erfaringer, og sammen skapte de en spareform som la vekt på langsiktig planlegging og økonomisk uavhengighet. Programmet fikk i 2011 navnet «Golden Heart», og ble tatt i bruk av lokalmenigheter over hele verden som ønsket å planlegge finansieringen av sine fremtidige hjertesaker.

– Den åndelige delen av virksomheten er den viktigste

Oliver Schmidt fra Linnenbach i Syd-Tyskland er en av arrangørene for dagens seminar, og en av de som lenge har ivret for å planlegge menighetsdriften slik at svak økonomi ikke skal være en brems i  arbeidet.

– Den åndelige delen av virksomheten er og vil alltid være den viktigste, men på det praktiske planet må vi også ha orden og forutsigbarhet, forteller Oliver Schmidt. – Derfor har de fleste lokalmenighetene to fokus når det gjelder økonomi: Langsiktige spareplaner for å sikre gode rammevilkår for generasjonene som kommer, og fokus på god likviditet i den løpende driften.

Oliver Schmidt fra BCCs lokalmenighet i Linnenbach. Foto: BCC

Tok i bruk «My Share» og vil inspirere andre

Lokalmenigheten han kommer fra er en av de første som tok i bruk det nye IT-verktøyet som er blitt kalt «My Share», og de har allerede brukt det i to år. I sommer utfordret derfor Linnenbach flere lokalmenigheter til å gjøre det samme, basert på sine egne gode erfaringer.

– Menighetslivet skal bestå av arrangementer og aktiviteter som understøtter vårt formål og trosgrunnlag, og som favner både barn, unge og eldre. Her er «My Share» en stor hjelp til de som jobber med økonomien i lokalmenigheten, så man slipper å sende regninger i etterkant av arrangementene, men heller har ordnet dette på forhånd. I tillegg skal vi snart i gang med å utvide fasilitetene våre i lokalforeningen, og har nå spart 50 % av estimert investeringsbehov. Derfor er det et godt tidspunkt å fokusere på målet om at vi skal komme på forskudd økonomisk, både som lokalmenighet og som enkeltpersoner, understreker Schmidt.

Et verktøy som gir god oversikt

Eivind Johnsen er prosjektleder for «My Share» i BCC, som i sin tid utviklet IT-plattformen bak My Share. Han er engasjert blant annet for å hjelpe lokalmenighetene å ta «My Share» i bruk, og er en av de som inviterte til seminaret.

I likhet med Oliver Schmidt ser han mange fordeler med verktøyet. – Ikke minst gir My Share det enkelte medlem full oversikt over hva de selv har bidratt med, og hvordan disse midlene blir anvendt av foreningen. Enten man betaler inn gaver eller bidrar til fellesskapet med dugnadsinnsats, vil bidraget registreres på en personlig side hvor man opp til et visst beløp kan bruke sitt bidrag til å dekke felleskostnader og foreningens kostnader til arrangementer og konferanser som medlemmet og dens familie deltar på, forteller han. Bruken av My Share varierer noe fra land til land, for å være i tråd med nasjonal lovgivning, men målsettingen er den samme.


Eivind Johnsen er prosjektleder for MyShare i BCC, og jobber blant annet med å tilrettelegge bruken for lokalmenighetene. Foto: BCC

«My Share» gir mange muligheter

– Ungdom som for eksempel skal på felles turer arrangert av lokalmenigheten sin kan spare til formålet ved å innbetale eller jobbe inn beløpet på forhånd, slik at man ikke er avhengig av foreldrenes lommebok for å kunne delta, fortsetter Johnsen.  – Dette gjør at alle kan ha muligheten til å være med. Og det at ungdom lærer seg å spare og være på forskudd økonomisk, er også en stor fordel som de får glede av senere i livet.

Oliver Schmidt forteller at responsen har vært stor etter at Linnenbach lanserte sin utfordring i sommer, og er fornøyd med dagens oppmøte. – Vi håper og tror at dette informasjonsseminaret er nyttig for at alle nye brukere kan få god informasjon om hvordan de kan integrere dette optimalt i sine lokalmenigheter. Og så gleder vi oss til å høre tilbakemeldingene etter hvert som de forskjellige har gjort seg erfaringer med hvordan det er å komme seg i forskudd og på hvilken måte «My Share» kan være en hjelp i det praktiske menighetslivet.


God stemning underveis i seminaret. Foto: BCC

Informasjon til alle BCC-medlemmer

I dag fikk alle BCCs medlemmer oppdatert informasjon om det styreledere og økonomiansvarlige fra lokalmenighetene har gjennomgått i dagens seminar. – Informasjonen som gis i BrunstadMagasinet er litt mer praktisk og mindre teoretisk enn innholdet på seminaret, forteller Johnsen. – Men nå har alle de lokale representantene fått informasjon vi håper de kan ta med seg videre i lokale samlinger og svare på spørsmål medlemmene måtte ha i denne forbindelse.