Romslige rammer og gode råd i ungdomsarbeidet

Hver uke samles mange hundre ungdommer til fritidsaktiviteter i sine ungdomsgrupper. Den store aktiviteten er et resultat av BCCs målbevisste satsning på å ha et allsidig tilbud, der all aktivitet er bygget på det kristne trosgrunnlaget. Vi fulgte med da BrunstadTV laget et av sine programmer for ungdom – «I Front»


Tekst: Berit H. Nilsen – Foto: Gadiel Lazcano

Opptaket til programmet foregår i et moderne TV-studio i Oslo. Tema for kvelden er hvordan en på best mulig måte kan bidra til at arbeidet med å gi ungdommen et godt aktivitetstilbud kan fortsette og videreutvikles i gode spor.

Jannik (17) er en av BrunstadTVs lærlinger og er fotograf under studioinnspillingen. Foto: BCC

Vi får se et filmklipp som peker tilbake i BCCs historie, der Johan Oscar Smith (1871-1943) var opptatt av at menighetslivet måtte ha variasjon for at barna og ungdommen kunne trives. Johan O. Smith, som bodde i Horten, avlyste gjerne tradisjonelle møter for å dra med ungdommen til friluftsområdet ved Borrestranda, der de svømte, lekte og hadde gode samtaler. På den måten kunne hjertene åpnes for det glade budskap, som Smith brant slik for å formidle.

Kåre J. Smith er en av gjestene som intervjues i studio. Foto: BCC

En positiv utvikling

For cirka 20 år siden ble det satt ekstra fart i arbeidet for å gi barn og ungdom i BCC et mer variert fritidstilbud. I de foregående tiårene hadde arbeidet til dels vært preget av trange rammer, både økonomisk, praktisk og åndelig. Dette gjorde at ungdommen ikke hadde rom for å utfolde seg på en slik måte som menighetens tradisjon var fra begynnelsen av 1900-tallet.

Det er mange skjermer å holde styr på, både på og bak scenen. Foto: BCC

Men arven etter Johan O. Smith lever videre, og i dag blomstrer barn og ungdom i et sunt, trygt og allsidig fritidsmiljø i BCC. Når det etter hvert er blitt mange som er aktive i dette arbeidet, ønsker BCC å sikre at de ulike deltakerne blir ivaretatt på en god måte. Dette gjelder både barna, ungdommen, mentorer, foreldrene og andre involverte.

Retningslinjer som gir trygghet

Det er utarbeidet noen enkle retningslinjer som gjelder for arbeid med barn og ungdom i BCCs regi, og disse refereres det til i TV-programmet. Den unge programlederen leser fra introduksjonen: ”Alt det vi gjør i barne- og ungdomsarbeidet må være bevisst, trivselsskapende, oppmuntrende, og ha følgende målsetting: Vi arbeider til enhver tid og med alt vi gjør i Jesu Ånd og bønn til Gud om at han må bevare vår ungdom fra det onde! Johannes evangelium kap. 17, vers 15”

I dagens episode er Harald Kronstad en av gjestene i studio. Han er sammen med Martin(24), som selv er mentor for et ishockey-lag. Kronstad bruker et godt bilde for å beskrive hensikten med retningslinjene når han forteller om en bonde i Australia som hadde en stor saueflokk å ta vare på. Bonden ble spurt om det ikke var arbeidskrevende å sikre den store flokken, han måtte vel sette opp svært mange gjerdestolper? Men bondens svar var at dersom han hadde mange vannhull og gode hyrder, så trengte han faktisk kun noen få gjerdestolper.

– Slik er det også med disse retningslinjene, sier Kronstad. – Det er noen få, faste gjerdestolper. Det er for eksempel nulltoleranse for alkohol, narkotika eller andre rusmidler i arbeidet med barn og ungdom i menigheten, det står fast, understreker han. – Det har høy prioritet at alle barn og ungdommer som deltar på arrangementer i BCC skal være trygge. Det kreves derfor også at alle som skal være mentor i en ungdomsgruppe leverer politiattest og at de identifiserer seg med BCC sin policy og målsetning om nulltoleranse for mobbing, seksuelle overgrep og grenseoverskridende atferd.

God stemning i studio når Martin og Harald forteller om mentorarbeid blant ungdom. Foto: BC

– Og så legges det opp til at vi har mange «vannhull» og mange gode hyrder. Ungdommene trenger næring i form av oppmuntrende ord, og omsorgsfulle mentorer som gjør at de kan kjenne seg trygge.

Den enkelte må bli sett og få muligheter som passer for seg

Den unge programlederen trekker fem et sitat til fra retningslinjene: ”Som trener må man ikke la treneroppgaven ta trivselen bort fra leken. Gi oppmuntring i stedet for bebreidelse, og legg vinn på å ha god kontakt med hvert enkelt barn eller ungdom. Det er av stor betydning at man føler seg sett, at man blir verdsatt og at mentorene har et øye for hvor de er i sin utvikling. Det må oppleves trivelig, utfordrende og lærende å komme sammen.”

Martin har flere års erfaring som trener og mentor for yngre ungdommer og nikker bekreftende når han hører sitatet. – For meg har det vært viktig å se hva de forskjellige er flinke til, slik at de kan utvikle de evnene de har. Det er jo ikke bare spillerne på ishockey-banen som er med, men noen er flinke til å ta bilder, noen passer i sekretariatet for å holde styr på resultat, statistikker og så videre, og noen er flinke til å heie fra tribunen. Vi forsøker å la alle slippe til der de har evner, og bygger den gode lag-følelsen, sier han med et lunt smil.

Hva er et «vannhull»?

– Det er selvsagt ikke bare lek og moro som gjelder hvis man skal få til noe sammen, fortsetter Martin. – Det er et punkt i retningslinjene som sier at vi som mentorer må vise positiv interesse både for aktiviteten og felles dugnadsinnsats, men også for trosoppbyggende sammenkomster. Den hjelpen vi får ved forkynnelse og samtaler om Guds ord er helt avgjørende for meg, for å kunne bidra slik jeg bør. – Der har vi de gode «vannhullene» skyter Kronstad inn.

Gode, romslige rammer gir resultater

Programmet fortsetter med flere betraktninger og dialoger rundt det viktige temaet. Et av innslagene følger Trond Eriksen (60) som drar på besøk til et fotball-lag med 16-åringer i Tønsbergområdet. Eriksen har vært en ildsjel for å legge til rette slik at barn og ungdom kan ha et sunt fritidstilbud i menigheten. Han uttrykker at han er positivt overrasket over nivået på treningen, og at han er imponert over det engasjementet treneren Line Pernille (24) viser. Se reportasjen her:

TV-innspillingen fortsetter, og det hele rundes av med sangen «Å, tenk så stort å leve helt for Herren», sunget av Edith (23). Sangen er hentet fra menighetens sangbok «Herrens veier», og er skrevet av Jan E. Fjeldstad.

Troen på Jesus som frelser og hjelper er helt grunnleggende for ungdommene som ønsker å være med i dette fellesskapet.

«Så pris da Gud fordi han har forbarmet seg over deg og gitt deg miskunnhet, fordi han reddet deg fra syndens følger, ja, pris han for hans store kjærlighet.» HV 433

Edith (24) fremfører sangen med innlevelse og varme. Foto: BCC
Stian (24) akkompagnerer sangen. Foto: BCC