Alle barn fortjener en trygg barndom

De siste ukene har det i flere medier blitt uttalt at «en oppvekst i Smiths venner grenser til barnemishandling». Vi har stor sympati og medfølelse med mennesker som av ulike årsaker har hatt en vanskelig barndom. Det inkluderer også vedkommende som uttaler dette, og som hadde sin barndom i BCC på 80-tallet. Derimot tar vi sterk avstand fra at en slik påstand rettes mot vår menighet generelt


Av: Berit H. Nilsen – Foto: BCC

Alle barn fortjener trygghet. Det å vokse opp i menigheten Brunstad Christian Church(BCC), skal ikke være skremmende. En barndom i BCC skal være preget av kjærlighet og omsorg. Det å oppdra barna i den kristne tro mener vi er en positiv ballast i livet, som gir trygghet og gode etiske verdier. Så må alle selvsagt ta sine egne valg når de vokser til og blir ungdommer. BCC opplever at en svært stor andel av ungdom velger å forbli i menigheten også i voksen alder.

Hovedansvaret for å skape en god barndom ligger alltid hos foreldrene, men menigheten ønsker også å tilrettelegge for å være et utvidet nettverk hvor barna kan føle seg elsket og verdsatt.

Det er beklagelig dersom foreldre, tillitspersoner eller andre som står barnet nær, i eller utenfor BCC, gjør barndommen utrygg ved å skremme, true eller på annen måte forulempe barn psykisk eller fysisk. BCC tar sterk avstand fra all slik virksomhet.

Les gjerne noe av det vi har skrevet om barn og trygghet tidligere her på bcc.no: