Stor interesse for nye hotellavtaler på Oslofjord Convention Center

I august kom en gladmelding til BCC-medlemmer som ikke tidligere har hatt muligheten til å inngå hotellavtale hos Oslofjord Convention Center: Denne vinteren åpnes det for at flere kan tegne langsiktige leieavtaler i de nye hotellbyggene som er under oppføring.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: BCC

Oslofjord Property, som eies av Brunstadstiftelsen, har siden 2012 drevet en omfattende utbygging på Oslofjord Convention Center. Hele 16 nye hotellbygg med tilhørende utefasiliteter og et imponerende idrettsanlegg er under oppføring.

I 2015 ble de første kontraktene om hotellavtaler inngått, og BCC-medlemmer tegnet langsiktige leieavtaler med Oslofjord om rettigheter til bruk av hotellrom og leiligheter under BCC sine arrangementer på stedet. Flesteparten av de drøyt 2000 suiteleietakerne som inngikk avtale den gang hadde stått på venteliste siden 2009 eller 2012.

Spørreundersøkelse sendt ut for å måle interessen

Lenge så det ut til at kapasiteten var fylt opp, særlig under de populære sommerkonferansene til BCC, som har blitt arrangert hvert år siden 1957. Men da BCC i sommer åpnet muligheten for å arrangere en tredje sommerkonferanse i fremtiden, ga dette mulighet for at Oslofjord kunne tilby flere leieavtaler til de som kanskje hadde gått glipp av sjansen ved forrige runde.

Oslofjord Convention Center kom raskt på banen, og sendte i august ut en spørreundersøkelse for å måle interessen blant BCC-medlemmer for nye leieavtaler. Det ble signalisert at disse ville bli av et litt mindre i omfang enn de fleste av de avtalene som ble signert i 2015. Informasjon ble formidlet til alle BCCs medlemmer via BrunstadMagasinet, og påmeldingsfristen ble satt til 1. oktober så alle som ønsket skulle få mulighet til å melde seg.

Mange BCC-medlemmer ønsker å tilbringe sommeren og andre høytider på Brunstad. Foto: BCC

Overveldende respons
Tore Jørgensen, administrerende direktør i Oslofjord Convention Center, forteller at responsen har vært over all forventning. Det han trodde kunne bli noen hundre, kanskje 2000 avtaler i beste fall, hadde blitt til over 5000 interessenter ved fristens utløp.

Og det er langt fra bare nordmenn som har vist interesse for de nye avtalene. Jørgensen forteller at påmeldingene kommer fra 30 ulike land, og at aldersgruppen hovedsakelig er ungdom under 36 år.
Jørgensen tror det er sammensatte grunner til at interessen er så stor, men det at de to første hotellbyggene sto ferdig til bruk i sommer har gjort at flere fikk sett og prøvd ut de nye hotellfasilitetene.

– Først og fremst tror jeg dette skjer fordi medlemmene trives svært godt på Brunstad og her hos oss på Oslofjord. Samtidig begynner man å skjønne hvor fantastisk flott dette anlegget vil bli når alt står ferdig, sier han fornøyd.

Flere fine hotellsuiter er under oppføring ved Oslofjord Convention Center. Foto: BCC


Ungdom i BCC ønsker å samles om det kristne trosgrunnlaget

Fra BCC sin side er det et ønske å legge til rette for at flest mulig av menighetens ungdommer kan ha muligheten til å samles på Brunstad i forbindelse med BCCs konferanser. Det at tusenvis av ungdommer viser interesse for å samles om den kristne trosoppbyggelsen også i fremtiden ser vi på med stor glede.

Det er derfor i BCCs planer om å legge til rette for at menigheten kan ha gode og moderne rammer både for konferansesal, aktivitetsanlegg og overnatting i forbindelse med de kristne konferansene.

Flere langsiktige leieavtaler gir handlingsrom for Oslofjord
Selv om entusiasmen er stor blant BCC-medlemmer, legger Jørgensen ikke skjul på at dette også er positivt nytt for Oslofjord Convention Center. – Dette setter oss også i stand til å yte bedre tjenester, øke omsetningen og bedre forutsigbarheten. Det gir oss en større målgruppe og et større handlingsrom til å tilrettelegge for flere aktiviteter i anlegget, og kapital til å utvikle stedet videre, fortsetter Jørgensen. – Vi ønsker å legge til rette for at alle får en god opplevelse på Oslofjord i fremtiden, og derfor blir det viktig at vi fremover får informasjon fra BCCs medlemmer om interesser, matpreferanser og den slags, så vi kan tilby produkter og tjenester som brukerne ønsker å benytte seg av når de kommer hit, fortsetter han.

Jørgensen avslutter med å fortelle at han selv var noe avventende til responsen på tilbudet om nye leieavtaler, siden forrige kontraktstildeling allerede hadde gitt over 2200 BCC-medlemmer en avtale. – Det var eierne som med kom med denne gode ideen. De trodde det fantes et behov, og det kan man jo si stemte, smiler han bredt. – Det har vært en fantastisk respons.

Tore Jørgensen, administrerende direktør i Oslofjord Convention Center AS. Foto: BCC