En sjanse til Smiths Venner


Avisen Vårt Land trykket i dag en kommentar fra debattredaktør Alf Gjøsund med tittelen «En sjanse til Smiths Venner». I sin kommentar reflekterer han over BCCs utvikling, og omtaler noen av sakene der BCC har vært trukket inn i nyhetsbildet denne sommeren.


Av: Berit H. Nilsen

Gjøsund har selv en fortid i BCC, men forlot menigheten i 1991. Han poengterer at vår menighet ikke er hevet over kritikk. Han oppfordrer likevel til større frimodighet fra BCCs side, og tror at BCC og det øvrige kristen-Norge kan ha gjensidig nytte av å trekke på hverandres erfaringer og perspektiver.

BCC presiserer at vi ikke nødvendigvis kan stille oss bak alt som skrives i kommentaren. Gjøsunds framstilling viser likevel en vilje til saklig refleksjon og meningsfulle innspill som vi sjelden har funnet i mediene de siste årene. Vi gleder oss over denne utviklingen, og har med interesse merket oss hans innspill til BCC.

Alf Gjøsunds kommentar er tilgjengelig på Vårt Land sine nettsider .

Artikkelen Gjøsund henviser til i sin kommentar var førstesideoppslag i lørdagens papirutgave av Vårt Land, og er tilgjengelig på deres nettside.

Faksmilie av Vårt Land lørdag 14. oktober

Del :
Relaterte artikler