En sjanse til Smiths Venner

Avisen Vårt Land trykket i dag en kommentar fra debattredaktør Alf Gjøsund med tittelen «En sjanse til Smiths Venner». I sin kommentar reflekterer han over BCCs utvikling, og omtaler noen av sakene der BCC har vært trukket inn i nyhetsbildet denne sommeren.


Av: Berit H. Nilsen

Gjøsund har selv en fortid i BCC, men forlot menigheten i 1991. Han poengterer at vår menighet ikke er hevet over kritikk. Han oppfordrer likevel til større frimodighet fra BCCs side, og tror at BCC og det øvrige kristen-Norge kan ha gjensidig nytte av å trekke på hverandres erfaringer og perspektiver.

BCC presiserer at vi ikke nødvendigvis kan stille oss bak alt som skrives i kommentaren. Gjøsunds framstilling viser likevel en vilje til saklig refleksjon og meningsfulle innspill som vi sjelden har funnet i mediene de siste årene. Vi gleder oss over denne utviklingen, og har med interesse merket oss hans innspill til BCC.

Alf Gjøsunds kommentar er tilgjengelig på Vårt Land sine nettsider.

Artikkelen Gjøsund henviser til i sin kommentar var førstesideoppslag i lørdagens papirutgave av Vårt Land, og er tilgjengelig på deres nettside.

Faksmilie av Vårt Land lørdag 14. oktober