Forum – et studiesenter for BCC

Det folk som ikke kjenner sin historie, har heller ingen fremtid, sies det. Derfor ble det i 2008 åpnet et historisk studiesenter på Brunstad, hvor bibelskolestudenter og besøkende kan lære både bibel – og menighetshistorie.


Tekst: Halvor Bekkevold – Foto: Gadiel Lazcano 

BCC sitt lille historiemuseum ligger fint til på Oslofjord Convention Center, og er til daglig studiesenter for Brunstad Bibelskole. Arbeidet med Forum, som senteret kalles, startet opp høsten 2005, og på sommerkonferansen 2008 ble det høytidelig åpnet med snorklipp og fanfare. Flere tusen gjester besøkte senteret de påfølgende dagene og ukene. Til dagens dato blir det jevnlig besøkt og brukt av både enkeltmennesker og grupper, hovedsakelig i forbindelse med BCC sine mange internasjonale konferanser på Brunstad.

Teknologi og tilgjengelighet på flere språk

Gjestene kan i dag oppleve innholdet på syv språk, og tre nye språk er på vei. I resepsjonen får besøkende med seg en liten elektronisk audioguide som man kan bruke til å peke på de delene av utstillingen man ønsker. Da får man et hørespill i øretelefonene der man «opplever» det man peker på. Audioguiden kan tilpasses riktig språk og vanskelighetsnivå. For grupper som ønsker å fokusere på bestemte deler av historien, kan audioguiden tilpasses i resepsjonen.


Mange bidragsytere har lagt ned mye arbeid ned i de ulike historiske utstillingene på Forum. Foto: BCC

Senteret inneholder 3D-kino, museum, showrom, resepsjonsområde, kurslokale, og bibliotek. Da arbeidet med utstillingen foregikk, fikk forskjellige lokalmenigheter i Norge ansvar for hver sin sone. Det kom frem mye kreativitet, og både håndverkere, akademikere og kunstnere fikk utfolde seg ganske fritt.

Et senter med flere og varierte utstillinger

Turen gjennom historien starter med filmvisning i kinoen, som tar publikum helt tilbake til begynnelsen, på Jesu tid.  Deretter fortsetter den i den fysiske utstillingen, som viser BCCs historie fra litt før år 1900 og frem til i dag. Her møter vi blant annet en ung Johan Oscar Smith på dekket til marineskipet Norge, hvor han omvendte seg i 1898. Det fremre dekket er laget nøyaktig etter originaltegningene til panserskipet, som da var stasjonert på Karljohansvern i Horten.

Hele den fysiske utstillingen er en tidsreise i BCCs mangfoldige historie, delt opp i ti ulike temasoner. I det avsluttende showrommet får man en oppsummering av filmen og utstillingene. Bibelskolegruppene og andre gjester har også mulighet dele seg opp i mindre grupper som utfordrer hverandre via en egen Quiz-APP, som enten kjøres til slutt eller underveis i besøket.


De historiske utstillingene starter i 1898 og frem til nyere tid, og brukes av både bibelskolestudenter og andre besøkende. Foto: BCC

Læringsarena for Bibelskolens elever til daglig

Forum egner seg godt som læringsarena for elever ved Brunstad Bibelskole. I tillegg til den fysiske utstillingen, er senteret preget av dynamisk teknologi, som gir bibelskolens administratorer og lærere anledning til å vedlikeholde eller legge inn nytt innhold til deler av senteret nærmest over natta.

– Vi er glade for å ha så gode fasiliteter for læring tilgjengelig, sier Jane Courage, lærer på Brunstad Bibelskole og ansvarlig for den daglige bruken av biblioteket og studiesenteret. – Alle elevene våre får en grundig gjennomgang i historiemuseet, som visualiserer deler av pensumstoffet på en fin måte. Vi organiserer gjennomgangen i mindre grupper, men elevene kan også komme tilbake og fordype seg i utstillingene i flere omganger om de ønsker det.

Et sted å fordype seg i studielitteraturen

– Vi har også fått mange tilbakemeldinger fra elevene om at gjennomgangen i historiesenteret har vært en «eye-opener» for dem, og at de synes det å få en visuell og interaktiv presentasjon av historiepensumet var veldig interessant, fortsetter Courage. – Biblioteket som ligger ved siden av er også godt tilpasset for selvstudier. Her finnes mye av menighetens litteratur og andre kristne forfattere, og det er leseplasser hvpr man kan sitter uforstyrret og lese. Dette er en stor fordel for flere, som ellers bor sammen med mange andre på internatet, og trenger et sted de kan fordype seg i studielitteraturen i fred og ro, forklarer hun.


I biblioteket er det satt av plass til selvstudier for bibelskolestudentene. Foto: BCC

BCCs utvikling i et større kristent perspektiv

Hovedtanken bak Forum var å fortelle BCCs historie, både fra Johan Oscar Smiths banebrytende arbeid, men også i det større kristne perspektivet. I den innledende 3D-filmen møter vi Jesus og disiplene, og temaene tro, håp og kjærlighet har en sentral plass. Disse verdiene utgjør den røde tråden fra apostlenes dager og helt frem til dagens menighet. Levende tro og håp driver de troende fremover, og kjærligheten til Jesus og til hverandre ligger som grunnvoll i alt vi gjør.

Forum viser oss i større grad levende og usminket kristendom enn teologiske utlegninger; her fortelles historien om engasjerte mennesker som i kjærlighet til Jesus har stått opp for evangeliets sannheter. Disse kvinner og menn danner grunnlaget for den menigheten vi er i dag. Det er en historie vi er stolte av, og som vi gjerne forteller til stadig nye generasjoner.


Et av øyeblikkene i filmen «Begynnelsen», som ble produsert spesielt for Forumsenteres 3D-kino. Foto: BCC