Ungdommelig engasjement i BCCs lokalmenigheter

Hvert år utføres det et omfattende arbeid for barn og ungdommer i BCC. Vi ble med på en samling i regi av BCCs lokalmenighet i Oslo Follo, der over 200 ungdommer i alderen 17-36 år møttes for å forberede seg til sesongen.


Tekst: Berit H. Nilsen – Foto: Bessie Wong

Samlingen denne kvelden starter med en inspirerende innledning av Kåre J. Smith. Han taler til ungdommene som ønsker å bidra i arbeidet i de ulike barne- og ungdomsgruppene. – En mentor bør være godgjørende, gavmild og ha oppriktig omsorg for de barna og ungdommene en har med å gjøre. Når kjærligheten til Jesus er tilstede i livet ditt har du en trygghet som ingen kan ta fra deg. Hold deg nær til Gud og hans ord.

Du kan bidra akkurat med de egenskapene du har

Ungdommene i salen følger innlegget med stor interesse. Det lyser i mobiltelefonene, og det er Bibel-appen som er i bruk når de søker opp ordene som leses av Smith. Han fortsetter med å presisere viktigheten av det mangfoldet de ulike ungdommene representerer. – Det er det livet du lever som gjør deg til en god mentor, du trenger ikke ha spesielle egenskaper eller talenter. Gud kan bruke deg i sitt arbeid akkurat slik som du er.


Kåre J. Smith taler varmt om et liv nær Jesus, et liv i godhet mot andre. Foto: BCC

Et bredt utvalg av ungdomsgrupper

Og mangfold er det i denne lokalmenigheten. Det finnes grupper for både gutter og jenter innenfor en rekke interessefelt, så at det trenges forskjellige typer mentorer er det ingen tvil om. Her bør alle kunne finne noe som passer for sin interesse, for det er grupper som aktiviserer ungdom med:

 • Media og grafikk
 • Friluftsliv
 • Akrobatikk
 • Basketball
 • Fotball
 • Golf
 • Hockey
 • Musikk
 • Kakebaking
 • Riding
 • Skating
 • Tennis
 • Teknologi/gaming
 • Volleyball

Stor virksomhet krever god organisering

Det sier seg selv at det krever en god organisasjon for å håndtere alle disse gruppene. Og når de mer praktiske sakene skal gjennomgås kommer det yngre krefter på scenen. I lokalmenigheten i Oslo Follo har det vært jobbet systematisk med dette arbeidet i mange år. Hver høst er det en samling som i kveld, der rutiner gås gjennom på nytt, slik at alle nye mentorer får en oppdatering. I tillegg setter mange av de som har vært mentor i flere år allerede, stor pris på oppmuntringen og påminnelsen om å ta dette arbeidet på alvor.

Både retningslinjer, organisering og økonomi krever sin kompetanse å snakke om, og det er flere ungdommer som bidrar for å belyse de ulike temaene og presentere hvordan dette skal implementeres i hver ungdomsgruppe.

Menigheten skal være en trygg arena

Foreninger som arbeider med barn og ungdom har noen lovpålagte rutiner. I tillegg har BCC sentralt utarbeidet retningslinjer for å sikre trygghet for både barn, ungdommer, foreldre og for mentorene selv. Det er krav om innhenting av politiattest for alle som skal være mentor i foreningene. I tillegg skal de fylle ut en egenerklæring som sikrer at de vil følge retningslinjer for god oppførsel.

Gjermund Haukelidsæter presenterer, og minner om at dette ikke bare skal være en fin plan som «ligger i en skuff». – Dette skal være en del av organisasjonsstrukturen. Alle de som er ansvarlige for sin gruppe må påse at dette er kjent, og blir fulgt.


 Vi skal ha et trygt miljø for barn og unge, med aktiv forebygging av mobbing og all type uønsket adferd. Foto: BCC

Vi har nulltoleranse for mobbing og krenkende adferd

Det er et minstekrav at alle som skal arbeide med barn og ungdom i BCC identifiserer seg med BCCs policy og målsetting om nulltoleranse for mobbing, seksuelle overgrep og grenseoverskridende adferd. Alkohol og andre rusmidler er ikke akseptert i sammenhenger der en arbeider som mentor for barn og ungdom i BCC.

Hvorfor er engasjementet så høyt blant disse ungdommene?

Formålet for arbeidet med barn og ungdommer i BCC er at alle mellom 13 og 19 år skal ha et positivt tilbud både i sommer- og vintersesongen. I lokalmenigheten Oslo Follo er dette allerede en realitet, men en kan lure på hvorfor engasjementet er så høyt.

– Vi ønsker at alle som vokser opp i menigheten skal kunne se tilbake på en barndom som var en god og trygg tid for dem, sier Gjermund Haukelidsæter til ungdommene i salen. – Der kan du og jeg være gode bidragsytere. Tenk på hvordan du snakker til de du omgås, det du sier til et barn i 10-12 års alderen kan feste seg i deres minne for alltid.


I Oslo kan man søke om om å bli mentor når man er 17 år eller eldre, og mange benyttet kvelden til erfaringsutveksling med de litt mer voksne ungdommene. Foto: BCC

Trosgrunnlaget binder ungdommene sammen

Det er munter stemning når de 200 ungdommene tar en kaffe i pausen. Det utveksles erfaringer, nye planer legges for sesongen og vi spør en av mentorene hva det er som ligger bak dette engasjementet.

– Jeg elsker å spille tennis, men det er selvsagt det vi tror på som ligger som en basis for alt det vi har av fellesskap, sier Renate Warhuus. Hun er en av ildsjelene på tennisgruppa, og er aktiv i ungdomsklubben ukentlig. – Det at eldre ungdommer engasjerte seg for meg da jeg var yngre vare helt avgjørende for mine første ungdomsår. Jeg opplevde masse omsorg og varme. Og når vi følger det vi hørte fra starten her i kveld i vårt eget liv, blir jo vi også gode forbilder for de vi er sammen med. Det inspirerer meg, og jeg håper at det kan inspirere videre til de ungdommene jeg er sammen med på fritiden.


Høstens planer er lagt, og Renate Warhuus gleder seg til å komme i gang med tennisgruppen igjen. Foto: BCC


Stor oppslutning om kveldens samling vitner om et godt og jevnt engasjement blant mentorene. Foto: BCC

Vi har tidligere skrevet om en del av det arbeidet som gjøres i BCC for å inspirere ungdommene som ønsker å være mentorer i omsorgsarbeidet: