Her får 70 brasilianere norskundervisning hver uke

Midt ute i regnskogen i det enorme Amazonasområdet, i nærheten av byen Abaetetuba, ligger Camotim. Som i resten av Brasil er befolkningen her portugiskspråklig, men interessant nok finnes det en liten gruppe mennesker som lærer seg norsk i den lille landsbyen.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: BCC

Det lille møtelokalet ved skogen fylles opp av ivrige norskelever i alle aldre. Vi er nord i Brasil, i delstaten Pará, som har store landområder med regnskog, og livlig portugisisk høres overalt i den lave bygningen. Etter hvert som lærerne får samlet gruppene går kommunikasjonen gradvis over til prøvende norsk, med flere lattermilde utbrudd i jakten på den riktige uttalen.

Blide brasilianske ungdommer som deltar på norskkurs. Foto: BCC 

Her har de hatt norskundervisning siden 2009

– Vi startet med norskkurs allerede i 2009, forteller en av lærerne, Eloane Costa. Hun har vært primus motor siden starten. – Vi begynte med dette fordi vi fikk besøk av BCC-medlemmer fra Europa flere ganger i året. Mange av disse snakket norsk, og vi var avhengige av tolk for å kommunisere.

Av de åtte millioner menneskene som bor i delstaten Pará, finner vi rundt 150 BCC-medlemmer. Eloane Costa (33) er en av disse. Hun forteller at lokalet i regnskogen er møteplass for lokalmenigheten i Pará, som har samlinger flere ganger i uken. Blant annet overføres alle BCCs internasjonale konferanser via TV-skjerm her. Sendingene blir tolket fra norsk til portugisisk på stedet.

Lokalet der ungdommene møtes til norskundervisning hver uke. Foto: BCC

Ungdommer som har lært seg norsk, lærer det videre til andre

De samme ildsjelene som står for tolkningen av menighetens samlinger har også engasjert seg med å starte opp norsk-kurs for interesserte i lokalmenigheten. Eloane har med seg seks andre norskkyndige ungdommer, som er lærere for hver sine grupper.

Eloane lærer bort språket hun selv har hatt så mye glede av å kunne. Foto: BCC

Felles for alle disse er at de har deltatt på BCC sitt ungdomsprogram YEP, og ønsker å lære språket videre til de som vil. Og det er altså mange her i Camotim som vil lære seg norsk, til tross for at mange av dem ikke har vært i Norge ennå.

Å kunne språk gjør kontakten enklere på tvers av landegrenser

– Norsk er på mange måter hovedspråket i menigheten, forklarer Eloane. – I tillegg til engelsk er det gjerne norsk vi kommuniserer på når vi treffer medlemmer fra andre land. Alle de internasjonale konferansene som TV-sendes fra Brunstad foregår på norsk, og menighetens originallitteratur er også skrevet på norsk.

Derfor er det mange her som ønsket å lære seg språket for å forstå forkynnelsen bedre. Vi får også mye lettere kontakt med besøkende fra Europa, og flere ungdommer kan reise til YEP-programmet i Norge med de grunnleggende språkkunnskapene i orden, fortsetter hun. – Da er premissene lagt for at de finner seg raskere til rette, trives bedre og får flere nye venner.

Unge brasilianske gutter får veiledning i norskundervisningen. Foto: BCC

Eloane er utdannet lærer i portugisisk-engelsk, og er norsklærer på fritiden

Eloane har selv en lengere periode som deltaker på YEP bak seg, og kom hjem fra sitt siste opphold i Norge i 2011. Siden den gang har kursene i Pará gått uavbrutt. – I dag vi er syv lærere, men i begynnelsen var det bare meg som kunne norsk, forteller Eloane. – Det å holde norskkurs for mer enn 30 personer alene var ikke helt enkelt, ler hun, selv om hun er utdannet lærer i portugisisk-engelsk.

Full konsentrasjon når norskoppgaver skal løses. Foto: BCC

– Nå har vi organisert det bedre i grupper med ulike alderstrinn, og deltakerne lærer mye raskere. Kursene har aldersgrupper fra åtte år og oppover, og benytter seg av mye av det samme språklæringsmateriealet som Brunstad Bibelskole i Norge bruker i sin norskundervisning.

Norsk språk som forberedelse til opphold på Brunstad Bibelskole

Keiry Botelho (16) . Foto: BCC

For de som skal reise til YEP, er undervisningsopplegget noe mer omfattende, og disse unge veldig motiverte for å lære. – Jeg har planer om å reise til Brunstad Bibelskole om to år, og da blir språket viktig, sier Keiry Botelho (16) – Men jeg har også fått bruk for det allerede nå, i forbindelse med konferanser her i Sør-Amerika. Det kommer ofte flere besøkende fra Europa og Norge, og det betyr mye for meg å kunne snakke med dem og bli kjent med dem.

Lærerne tar i bruk flere virkemidler i opplæringen. – Vi hører for eksempel på lydklipp eller ser filmklipp fra BrunstadTV, som vi diskuterer etterpå med norske ord. Vi har også hatt prosjekter med for eksempel matlaging, der det ikke er lov å snakke noe annet enn norsk, og det blir det mange morsomme situasjoner ut av, ler Eloane. De yngre barna lærer seg norske sanger, som de fremfører ved anledninger der menigheten er samlet.

Oppholdet ved Brunstad Bibelskole ble en ny begynnelse

For Eloane personlig har også møtet med Norge vært viktig. – For meg var tiden på YEP og Brunstad Bibelskole på mange måter begynnelsen på et nytt liv, der jeg tok en personlig bestemmelse for å følge Jesus. Før det jeg kan si jeg var i menigheten på grunn av mine foreldre. Jeg er takknemlig for alt jeg fikk oppleve i menighetene i Europa, og de bestemmelsene jeg tok der har betydd mye for livet mitt videre. Det å hjelpe vennene her i Brasil med å tolke fra norsk til portugisisk er noe av det beste jeg kan gjøre, og er et arbeid som føles veldig meningsfylt.

Norskkunnskap ga jobbmuligheter

Og for Eloane har språket hun lærte på YEP vært spesielt verdifullt etter at hun kom tilbake til Brasil i 2011. Da fikk hun nemlig jobbtilbud hos Norsk Hydro i Pará. Med høy arbeidsledighet i området, og stor mangel på faste jobber, er det en stilling hun kan takke norskkunnskapene sine for.

En stor barne- og ungdomsflokk fra BCCs lokalmenighet i Pará, som har god kontakt med vennene i Norge og Europa . Foto: BCC