BCCs holdning til overgrep mot barn

BCCs ledelse vil aldri forsvare, akseptere eller skjule noen form for vold, overgrep eller krenkende adferd. BCCs policy gjennom mange år har vært at de berørte i slike saker bør politianmelde antatt straffbare overgrep.


Av: Berit H. Nilsen

Vi deler her noen artikler som er publisert på siden tidligere, samt BCCs handlingsplan på dette området. Det drives et omfattende barne- og ungdomsarbeid i BCC, og vi er genuint opptatt av at barn og ungdom skal ha et godt fritidstilbud og oppleve trygghet både i hjem og i menighet.

Les BCCs strategiplan mot krenkelser, grenseoverskridende atferd og seksuelle overgrep mot barn og ungdom her:
«Trygge barn – de voksnes ansvar» og tilhørende veiledningshefte.

Les også disse artiklene: