Usaklige påstander om BCC

I en artikkel i Tønsberg Blad siteres Johan Velten på flere sterke påstander om Brunstad Christian Church (BCC). Ifølge eget utsagn forlot Velten menigheten som 24-åring i 1971, så det fremstår latterlig at han nå tar på seg å «få omverdenen til å forstå barn og unge i Smiths Venner».


Vi tror «barn og unge i Smiths Venner» nok vil ha seg frabedt Veltens arroganse og forakt for de menneskene som er medlemmer i menigheten i dag. BCCs medlemmer er stolte av å tilhøre en menighet med et solid fundamentert trosgrunnlag og en forening med positiv utvikling og vekst.

BCCs omtrent 8.000 medlemmer i Norge representerer et tverrsnitt av befolkningen. Blant våre medlemmer finnes næringslivsledere, advokater og akademikere så vel som håndverkere, kontorfunksjonærer og industriarbeidere. Vi finner skolelys og tunglærte, friluftselskere og urbane. Når Velten etter nesten 50 års fravær skal fortelle oss at vi ikke vet hvilken virkelighet vi lever i blir det ganske enkelt komisk.

Ifølge Velten er BCC det eneste stedet der vi kjenner de sosiale kodene, og det eneste stedet vi har venner. Selvfølgelig kan vi ikke utelukke at det var slik i Veltens egen krets for 50 år siden, men at dette skal være virkelighetens for dagens medlemmer er det nok tusenvis av naboer, arbeidskollegaer, skolekamerater, lokalpolitikere og venner som kan avkrefte.

Påstandene Velten fremsetter er hverken saklige eller faktabaserte. Hadde de vært det så kunne det vært mulig å imøtegå og diskutere. Men når fundamentet for påstandene er hva han hevder å ha hørt fra «flere» og hva han «kjenner eksempler på» sier det seg selv at noen fruktbar diskusjon er umulig. Derfor ser BCC ingen hensikt i å kommentere det meste av det Velten serverer i artikkelen. BCCs trosgrunnlag, vår omfattende virksomhet og vår økonomi er utfyllende beskrevet i årsrapporter, regnskaper og på våre nettsider.

Imidlertid er det ett forhold i artikkelen BCC ser behov for å presisere. Velten snakker om hvordan flere av hans søsken skal ha opplevd «autoritær behandling, utstøtning og seksuelle overgrep fra andre personer i menigheten. Overgrep som ble dysset ned for ikke å skade trossamfunnet.» Her vil vi understreke at dagens ledelse i BCC hverken vil forsvare, akseptere eller skjule noen form for vold, overgrep eller krenkende adferd.

BCC er klar over at faren for overgrep og krenkende adferd er høyst reell i alle organisasjoner som driver barne- og ungdomsarbeid. Vi tror ikke på noen måte at vi er noe unntak her, og nettopp derfor var BCC for flere tiår siden et av de første trossamfunn her i landet som startet et aktivt forebyggende arbeid på dette området. Se gjerne vår handlingsplan

BCC setter kontinuerlig fokus på at barn og ungdom skal oppleve trygghet, omsorg og trivsel i menigheten. Det avholdes kurs og seminarer, samlinger for barne- og ungdomsarbeidere og i forkynnelsen på våre møter er dette ofte tema. Representanter fra BCC deltar også i tverrkirkelige fora der dette er fokus, og rådfører oss med ledende nasjonale fagmiljø.

Mennesker som utøver sin kristne tro i tråd med en personlig overbevisning, blir ikke en trussel for sine omgivelser, men tvert imot nyttige samfunnsborgere som fungerer godt i sosiale settinger både på skoler, i jobbsammenheng og i menighetsliv. Brunstad Christian Church er en forening i utvikling, og vi mener vi både åndelig, sosialt og økonomisk er i sunne spor.