Alle barn skal oppleve mestring

Forrige helg var rundt 150 engasjerte representanter fra mange lokallag samlet til seminaret «En bedre Aktivitetsklubb». Gjennom en lærerik og interessant dag ble erfaringer delt, caser løst, og deltakerne ble inspirert til å gjøre Aktivitetsklubben (AK) til et enda bedre sted for barna.


Tekst: Judith Johansen – Foto: Gadiel Lazcano 

Som representant for lokallaget i Drammen deltok jeg sammen med ni andre medarbeidere. Vår lokale Aktivitetsklubb samler hver tirsdag rundt 50 barn på en aktivitetsgård utenfor Drammen. For oss var dette en fin mulighet til å møte andre lokallag, utveksle erfaringer og bli inspirert til hovedsaken; Hvordan kan vi gjøre AK bedre?

Det kom frem mange gode momenter i løpet av seminaret, som inneholdt ulike programposter som planlegging, holdninger, mål, metoder og ulike retningslinjer for arbeidet.


Heldagskurset ga flere muligheter til å utveksle erfaringer på tvers av klubbene 

Inspirasjon fra aktive bidragsytere

Arrangørene hadde invitert Kåre Smith og Harald Kronstad, som begge har vært aktive bidragsytere i arbeidet for barn og ungdom i BCC gjennom flere tiår. De bidro med inspirasjon og opplæring blant annet på feltet med relasjonsbygging og omsorgsarbeid. Som AK-medarbeider er det avgjørende å skape gode relasjoner til barna, ved å vise godhet, omsorg, og interesse. Vi ble minnet på at det er interessen for barnas ve og vel som må være drivkraften bak det vi gjør. På AK er det rom for mangfold, og hvert individ er verdifullt – noe som er viktig å huske på. 

Barna må kjenne at vi er glad i dem. Det skal ikke være slik at de mest dyktige og talentfulle skal få størst plass, mens andre kanskje ikke blir sett. Som medarbeider skal vi hjelpe barna til å lykkes i aktivitetene som gjøres, og alle skal får lov å oppleve mestring.


En inspirator med lang erfaring i omsorgsarbeid blant barn og ungdom – Kåre J. Smith  

Nulltoleranse for mobbing

Mobbing og krenkelser har selvfølgelig nulltoleranse på Aktivitetsklubben, og det ble informert om arbeidet med retningslinjer på dette området. Dette er et fokusområde som det arbeides med både sentralt og som hvert lokallag, helt ned på gruppenivå, har ansvar for å gjennomføre. Vårt mål er at ingen skal oppleve å bli mobbet, heller ikke på nett, derfor legges det stor vekt på bevissthet rundt dette temaet, og viktigheten av å ta tak dersom man opplever uønsket atferd eller holdninger.


Innspill fra salen og arbeid med ulike caser var en del av seminaret

Helse, miljø og sikkerhet

Vi ble også minnet om vårt ansvar for HMS i alle aktiviteter som avvikles i regi av Aktivitetsklubben. Det ble tatt opp viktigheten av å fokusere på sikkerhet i den ukentlige aktiviteten, ved å lage gode planer og ha gode rutiner for oppfølging.


Edgar Kvitberg, daglig leder i Aktivitetsklubben, tok en gjennomgang av klubbens retningslinjer på ulike områder

Gleder oss til neste sesong

Aktivitetsklubbens seminar ga oss verdifulle innspill som vi vil ta med oss videre i arbeidet. Det oppleves også nyttig å kunne dele erfaringer med andre lokallag og ta med seg hjem nye ideer og måter å tenke på. I vår lokale Aktivitetsklubb er vi enda flere inspirerte medarbeidere som gleder seg til å ta fatt på en ny AK-høst med mange gode opplevelser for både barn og ledere.

 
Hos Aktivitetsklubben i Drammen ser blant annet disse jentene frem til mange gode opplevelser neste sesong 

Aktivitetsklubben

  • Aktivitetsklubben er frivillig forening med rundt 25 lokallag i Norge
  • Aktivitetsklubben tilbyr et bredt aktivitetstilbud for barn opp til 13 år.
  • Gruppene samles ukentlig til varierte aktiviteter som hobby, lek og friluftsopplevelser.
  • Aktivitetsklubben har sitt utspring i BCC sine lokalmenigheter, og klubbens formål er at den skal være et trygt, godt og interessant fritidstilbud for barna.