Trosopplæring og fest for ungdom

BCCs lokalmenighet i Eiker har i en årrekke avholdt bibelundervisning og trosopplæring for 14-15 åringer. Undervisningen avsluttes hver vår med en stor fest, og nylig var storsalen på Fredfoss i Vestfossen pyntet og klargjort etter alle kunstens regler – med elleve jenter og gutter som midtpunkt for feiringen.


Tekst: Jostein Østmoen  Foto: Lydia Budak

Det å ha jevnlige samlinger om et felles trosgrunnlag, og kunne få innsikt i hva det er som kjennetegner menighetens lære, kan ha en viktig funksjon i et ungt kristenliv. De aller fleste ungdommene som deltar i undervisningsopplegget har vokst opp i BCC, i et sosialt og positivt miljø bygd på forståelser man kanskje har tatt for gitt. Sånn sett har disse samlingene et unikt potensiale, fordi de kan gi et mer nært og personlig forhold til de referansene man er omgitt med, både i familie og menighetsliv. Samtidig kan trosopplæringen gi mulighet til å stille spørsmål, undre seg, reflektere og diskutere.

20170511_BU_fest_Eiker_09
En stor dag både for ungdommene som har deltatt i trosopplæringen og deres familier

Nysgjerrighet og begeistring

Nettopp dette med interessen for å spørre og grave for å finne ut av ting, har vært noe av det spesielle med de ungdommene som har deltatt på årets bibelundervisning, forteller Lennart Lindberg. Som medansvarlig for undervisningsopplegget i Eiker, understreker han at selv om det er mange og til dels kompliserte temaer som berøres, er det å svare godt, enkelt og begeistret på kursdeltakernes spørsmål blant de viktigste oppgavene de ansvarlige har.

– Vi prøver så langt det er mulig å ikke være for teoretiske, men levende og begeistret i det vi formidler til de unge, smiler han. – Og vi føler oss selv heldige som får være med på dette. Deltakerne her er fortsatt unge, og de velger selv den retningen de ønsker å gå i livet. Vi ønsker å vise dem en vei som gir et godt utgangspunkt for å ta gode valg i ungdomstiden. Det er utrolig fint å møte så mange ungdommer som har oppriktig interesse for å forstå hva alt dette handler om.

20170511_BU_fest_Eiker_06
En fin tid en over, og blomster overrekkes til lederne som har fulgt dem gjennom perioden

20170511_BU_fest_Eiker_05
Stolte foreldre dokumenterer begivenhetene fra sidelinjen

Ukas høydepunkt

En av ungdommene som er i sentrum for oppmerksomheten denne dagen, er Maya Angelica (14). Hun forteller med begeistring om en spesiell periode dette halvåret, som har gitt henne opplevelser og minner for livet. – Det å samles på bibelundervisningen, og få snakke sammen om noe jeg faktisk brenner for, og som jeg ønsker å leve for, er noe jeg setter utrolig stor pris på. Det har vært ukens høydepunkt, kan hun fortelle. Maya Angelica fortsetter med å rose både undervisningsopplegget og det unike fellesskapet som har vokst fram mellom BCC-ungdommene gjennom denne perioden.
20170511_BU_fest_Eiker_11
Maya Angelica (t.h) og hennes jevnaldrende forteller om mange gode opplevelser sammen denne våren 

Ut i fra hvordan både Maya Angelica og de andre hovedpersonene på Fredfoss denne dagen beskriver trosopplæringen som de har vært med på, virker det som den personlige motivasjonen og interessen for en slik periodes innhold og formål definitivt er til stede.

Vi gratulerer både de unge fra Eiker, og andre BCC-ungdommer med gjennomført bibelundervisning denne våren, og håper dette har gitt mange et godt grunnlag for viktige valg som skal tas videre i ungdoms- og voksenlivet.

Fire gutter klare for avslutningsfest
Fire gutter klare for fest

20170511_BU_fest_Eiker_08
Med den høytidelige delen unnagjort er det tid for mat

20170511_BU_fest_Eiker_10
En flott feiring sammen med familie og venner og alle de nærmeste

20170511_BU_fest_Eiker_03
Stolte bestefedre er også på plass

20170511_BU_fest_Eiker_01
Været skapte fine rammer for feiringen på Fredfoss denne mai-ettermiddagen