Ut i Norge med YEP

YEP er et tilbud om ungdomsutveksling i BCC, og i skrivende stund er nesten 430 unge fra hele verden deltakere i programmet. En viktig suksessfaktor for dette er de mange frivillige voksne som bidrar med undervisning, tilrettelegging og gode opplevelser for ungdommene.


Av: Johanne Reiersrud – Foto: BCC

De fleste som deltar i YEP (Youth Exchange Program) er stasjonert i Norge, der Brunstad Bibelskole alene har 270 elever. I tillegg har skolen flere grupper som er tilknyttet undervisningen fra andre lokasjoner. En viktig del av læreplanen er språk- og kulturopplæring, og elever som kommer fra alle verdensdeler skal i løpet av bibelskoleåret bli satt i stand til å kommunisere godt på norsk språk. Norsk natur og kulturarv er en naturlig del av dette, og nylig reiste en bibelskolegruppe på 80 ungdommer på tur til naturskjønne fjellomgivelser i Kviteseid i Telemark.

2017-04-01_BCC-ungdom-på-tur_med-YEP
Internasjonal gjeng kledd for vinter-Norge

Norsk språk i fokus

Det er stille og fredelig på tunet, der leirstedet ligger med utsikt mot fjellviddene og vannet like nedenfor. De fleste er kommet tilbake fra dagens fottur, og utenfor hovedhuset møter vi også Andrew Courage, som jobber med å tilrettelegge for norskundervisning på Bibelskolen. Andrew er engelsk, men etter 37 år i Norge, er både han og kona Jane blitt så fornorsket at de gjerne bidrar med god kompetanse i norskopplæringen. Han har jobbet med språk i mange år allerede, og mye med oversettelse fra norsk til engelsk. – Jeg kom til Norge i 1980, og kan ikke tenke meg å flytte herfra, smiler han, selv om den britiske aksenten fortsatt kan avsløre fødelandet. – Gjennom årene jeg har bodd her har jeg sett hvor viktig det norske språket er for å komme ordentlig inn samfunnet, og også i menighetslivet. Derfor engasjerer dette meg veldig, understreker han.

20170329_Andrew-med-BCC-undom-på-tur
Andrew Courage

Et meningsfylt arbeid

Det er mye som skal læres i løpet av det knappe året ungdommene deltar på Bibelskolen, og en stor del av pensum består av bibelhistorie og kunnskap om BCC sitt trosgrunnlag. Behovet for engasjerte lærere og andre frivillige som kan bidra i skolens virksomhet er avgjørende. For Andrew er dette et meningsfylt arbeid. – Jeg begynte med å lære norsk til YEP-ungdommene som kom til Oslo, og det har vært utrolig trivelig! forteller han engasjert. – Vi får god kontakt, og jeg synes det er ekstra givende å kunne bidra til at dette året, som er en spesiell tid i deres liv, blir så innholdsrikt som mulig. Nå har jeg også engasjert meg enda mer i arbeidet ved Bibelskolen. Vi har flere spennende prosjekter gående, og nå jobber jeg med å utarbeide en norsk-engelsk ordliste som er tilpasset pensumlitteraturen. Her foregår den aller meste undervisningen på norsk, og de nye ordlistene lages for at elevene enda enklere kan sette seg inn i temaene det undervises i, forteller han.

En annerledes helg

Den gamle fjellgården er en god ramme for en litt annerledes helg, og ut fra stemningen denne formiddagen, er turer som denne noe som settes høyt i kurs blant elevene. Andrew setter stor pris på å få være sammen med de unge i nye omgivelser. –  Det kan være noen av dem trenger litt ekstra omsorg og oppmerksomhet, sier han, og understreker at bekjentskapet med de unge har vært en veldig berikelse for hans egen del.

Emil Larsen, en av de ansvarlige for turen, er helt enig. – Det er viktig å bygge samhold og fellesskap i de ulike gruppene, så det å dra på turer er veldig bra, sier han. – Tanken med denne helgen er at vi kan være sammen på en litt annen måte, og bli kjent på tvers av landegrenser og kulturer, slik at det kan knyttes kontakter og vennskap med andre enn de vi vanligvis er sammen med. Emil har tidligere selv vært deltager på YEP, og der så han nytten av alt arbeidet som ble nedlagt for ungdommene. Derfor har han i årene etterpå brukt mye av fritiden sin til å engasjere seg i arbeid for ungdomsprogrammet. Her arrangerer han fritidsaktiviteter, og tilrettelegger for kulturfester og ulike opplevelser for elevene.

portrett2
Emil Larsen tilrettelegger for ulike fritidsaktiviteter på YEP-programmet

20170329_Vatnelian_Alagstur-20 kopi
Bålkos og tid for avslapning etter en opplevelsesrik dag

Og programmet for turen så ut til å falle i smak hos elevene. Etter en fin, om for noen litt lang fjelltur i området rundt Ordal, var det muligheter for enda flere aktiviteter etter lunsj. Paintball var et populært tiltak, mens de som hadde fått nok fysisk aktivitet etter fjellturen, brukte tiden til å slappe av rundt bålpannene ute. Her er også Peter Lehman fra Exter i Tyskland, som til daglig er elev ved Bibelskolen.  –  Jeg kunne allerede litt norsk før jeg kom hit, og har selvfølgelig utviklet det videre, selv om jeg fortsatt har en skikkelig tysk aksent, innrømmer han leende. –  Jeg har også lært mye av kulturen her, den er litt annerledes enn i Tyskland.

portrett
Peter Lehmann

Et år jeg ikke vil glemme

– Jeg kom til YEP først og fremst for å få en bedre forståelse av menigheten og læren som forkynnes her, forklarer Peter videre. – Jeg har flere venner som hadde fortalt at dette året hadde vært det beste året i deres liv, så jeg hadde store forventninger. I tillegg hadde jeg deltatt på 2-3 bibelundervisningstimer før jeg kom, det var veldig inspirerende og ga mersmak.  – Det er generelt mange aktiviteter og tilbud, og akkurat nå når jeg sitter her og ser over mot fjellet dekket med snø, så gjør det inntrykk hvor vakkert det er i Norge, sier han og smiler. – Det skal jeg heller ikke glemme når jeg kommer tilbake til Tyskland, for dette er noe spesielt for en som kommer fra et annet land.

ungdom-i-BCC-på-tur
Mange blide fjes, her fra dagens fottur

20170329_Vatnelian_Alagstur-15 kopi
Gruppebilde på toppen