Lokalt engasjement med fremtidsplaner

BCCs lokalmenighet i Hamar har 300 medlemmer og eier et eget aktivitetssenter i landlige omgivelser litt utenfor sentrum. Midt i mai var det tid for årsmøte i foreningen, hvor regnskapet og årsberetning for 2016 ble fremlagt. Et av de engasjerte styremedlemmene, Frøydis M. Bratlie, refererer fra samlingen.


Tekst: Frøydis Myhrer Bratlie – Foto: Kari M. Bratlie

Etter over 20 år i BCCs lokalmenighet her på Hedmark, er jeg godt vant med disse samlingene. De siste årene har jeg også deltatt mer aktivt, og brukt mitt engasjement som styremedlem i BKM Hamar.

Årsmøtet er en viktig arena for medlemmene. Selv om vi informerer om styrearbeidet med jevne mellomrom hele året gjennom, er dette den mest formelle samlingen vi har. Her går vi gjennom årsregnskapet for fjoråret, forklarer alle postene og det endelige resultatet i foreningen. Når årsberetning og revisjonsberetning er gjennomgått, presenteres også revidert budsjett for inneværende år. Det åpnes også for spørsmål slik at alle kan gå hjem med svar på det de måtte lure på før de kom.


Styret i BCCs lokalmenighet på Hamar, Frøydis M. Bratlie til høyre

Stort engasjement ga solid resultat

På dette årsmøtet, som ble avholdt 10. mai, kom det frem at samlede inntekter for 2016 var på cirka 8,9 mill. NOK. Dette kommer vesentlig fra gaver og kollekter. Resultatet endte med et solid overskudd på 7,1 mill. NOK, noe vi er godt tilfreds med. Vi er en relativt liten forening, og er stolte av våre medlemmer. Det er de som bidrar med gaver og innsats som muliggjør dette resultatet.

Av årsberetningen kom det også fram at BKM Hamar er en forening i vekst. Med 300 aktive medlemmer mellom 0 og 95 år, legges det ned mye solid innsats fra ildsjeler og frivillige. I BKM Hamar er vi heldige som har mange slike, men som styreleder Filip Tombre presiserte, trengs det alltid flere som kan ta ansvar. Han oppfordret til å ta kontakt dersom man ønsker å være med i dette arbeidet.

Investeringer for fremtiden

En av investeringene i 2016 var den nye kunstgresshallen, som ble satt opp for å stimulere til økt idrettsaktivitet. Med voksende antall barn og ungdom stopper ikke satsingen på flere og bedre fasiliteter her. Det jobbes med å vurdere ulike fremtidsplaner både på kort og lang sikt.

Blant annet har det lenge vært diskutert planer om et ekstra samlingssted for ungdommen, som er enda bedre tilrettelagt for friluftsaktiviteter enn det aktivitetssenteret vi har i dag.


Den nye kunstgresshallen var en vellykket investering i 2016

En utbygging og oppgradering av det eksisterende aktivitetssenteret er også en nødvendighet på litt lengre sikt. Senteret på Skattlund ble bygget nytt i 1999, men allerede i 2009 vår det nødvendig med en utvidelse. Siden vi er en forening i stadig vekst må vi faktisk igjen begynne å ta høyde for enda en utbygging, hvis vi ser fremover i et 10-årsperspektiv.

For å legge til rette for en disse planene, har vi de siste årene jobbet målbevisst med å bygge opp egenkapitalen som kreves for en slik investering. Regnskapene viser en positiv utvikling i tråd med dette. Her har vi fått mye drahjelp fra Golden Heart aksjonen, som vi som mange andre av BCCs lokalmenigheter har vært med på de senere årene.


Lokalet på Skattlund ble bygget i 1999, og behovet for en ny utvidelse har begynt å melde seg

Et godt miljø for barn og unge

Personlig kommer mye av mitt engasjement i styrearbeidet fra et ønske om å bidra til nettopp økt trivsel for medlemmene, spesielt med tanke på et godt miljø med tilrettelagte fasiliteter for barna og ungdommene våre. Dette er en hjertesak som jeg deler med de andre styremedlemmene, og derfor var vi ekstra fornøyd med at så mange ungdommer hadde møtt opp på årsmøtet denne gangen.

Vi ønsker å tilrettelegge for god kommunikasjon og transparens i forening- og styrearbeidet. Det at de yngre generasjonene er interessert i å høre om regnskap, budsjettplaner og videre økonomiske investeringer, er virkelig et godt tegn for årene fremover.

Les også: Hamar Arbeiderblad om nyheten om at BKM Hamar kjøper gårdseiendom med lange tradisjoner 


Ønske om et godt miljø for barn og unge er en av hovedmotivasjonene i styrets arbeid BKM Hamar