Workshop for ungdomsmentorer

BCCs lokalmenighet i Drammen driver et variert og omfattende arbeid for barn og ungdom. I begynnelsen av mars samlet ledere og mentorer seg til inspirasjonsworkshop.


Av: Johanne Reiersrud  – Foto: Pauline M. Sandersen

– Vi har for tiden elleve ulike ungdomsforeninger, forteller Andreas Espegard, en av de ansvarlige for workshopen. – Vi har grupper som driver med ishockey, akrobatikk, hest, design, volleyball, ekstremsport og media, for å nevne noen. Vår visjon med dette er at alle mellom 13 og 20 år skal ha et interessant og positivt fritidstilbud i menighetens regi, både i vinter- og sommersesongen. Og for å klare dette er vi avhengig av mange frivillige krefter. Denne workshopen brukes til å innføre nye mentorer i hvordan vi jobber, og til å gi veiledning innenfor både etikk og økonomisk drift. Vi ønsker også å evaluere arbeidet vi gjør fortløpende, slik at vi kan forbedre oss og gi et bedre og bedre tilbud til ungdommene.

«Vår visjon med dette er at alle mellom 13 og 20 år skal ha et interessant og positivt fritidstilbud i menighetens regi, både i vinter- og sommersesongen.»

20170318_Drammen_Mentorsamling_01-1024-6
Andreas Espegard

Andreas er en av ildsjelene UKD Ekstremsport, en av ungdomsklubbene som er representert her i kveld. Hver uke bruker han to til tre kvelder på foreningen, i tillegg til noen helger i løpet av året. Det er tydelig at dette er en hjertesak for han. – Mentorene våre er fra 18 år og oppover, og her lærer de å vise omsorg for de som er yngre enn seg. Det er et også et viktig perspektiv vi har, forteller han engasjert.

Riktig fokus

WEB_Harald_Kronstad_col
Harald Kronstad

Tema for denne inspirasjons-workshopen er refleksjon i arbeidet. Harald Kronstad, som er engasjert i arbeidet for barn- og ungdom i BCC sentralt, og selv bosatt i lokalmenigheten i Drammen, innleder med et foredrag som skal inspirere til innsats og sette mentorene på sporet av temaene til gruppeoppgavene som følger. – Som ungdom er nok det enkleste å tenke mest på seg selv og sine problemer i hverdagen. Men det å vende fokuset utover og se behov hos andre gjør noe med oss. Vi tror at de som lærer å ta ansvar og gjør noe for yngre ungdom rett og slett blir litt lykkeligere selv, smiler han. – Rent personlig må jeg også si at jeg føler meg veldig privilegert som far, med barn som får vokse opp her og ha så mange gode omsorgspersoner og rollemodeller rundt seg i ungdomsarbeidet, legger han til.

«Vi tror at de som lærer å ta ansvar og gjør noe for yngre ungdom rett og slett blir litt lykkeligere selv»

Refleksjon i arbeidet

Etter foredraget går gruppene i gang med oppgaver, og skal blant annet reflektere over egen praksis i forhold til tre ting: forarbeid, gjennomføring og kontakt/relasjonsbygging mellom klubbkveldene. Man stiller seg selv spørsmål som «Hvor godt forberedt var jeg i dag?», «Hvor bra gikk selve aktiviteten i dag» og «Hvor godt kjenner jeg mine klubbmedlemmer, deres behov og hvordan de har det?» Deltakerne jobber sammen i grupper, og forteller etterpå hva de har kommet frem til i plenum. Det blir også tid til noen musikkinnslag og en snackpause, før siste del, som handler om god foreningsskikk og sunn økonomisk drift.

20170318_Drammen_Mentorsamling_01-1024-4
Ivrige diskusjoner i gruppene

20170318_Drammen_Mentorsamling_01-1024 LYSERE
Gruppene presenterer sine erfaringer for hverandre

Egeninnsats for klubbkassa

– Vi ønsker ikke at økonomien skal stå i veien for aktiviteter i klubbene, men samtidig vil vi at ungdommene skal ha et bevisst forhold til bruk av penger og hva det koster å dra på turer, skaffe utstyr og så videre, forteller Andreas. – Derfor legger vi til rette for at deltakerne og mentorene sammen kan jobbe for å få inn midler til driften. Her kan man for eksempel klippe plener, pante flasker og lignende, for å holde kontingentene nede på et så lavt nivå som mulig. Det oppmuntres til jevn innsats året gjennom og vi hjelper klubbene med å skaffe småjobber som kan passe, som for eksempel serveringsjobber i forbindelse med fester og jubileer, og betjening av AV-teknikk under menighetens møter.

– Vi håper at en refleksjon og erfaringsutveksling som dette kan inspirere alle mentorene som er her, sier Andreas Espegard til slutt. – I kveld har vi har minnet oss selv på visjonen vår, og støttet hverandre i den viktige innsatsen vi kan gjøre for de yngre ungdommene våre. Jeg tror alle mentorene som har kommet er enige om at dette er et meningsfullt arbeid å fylle fritiden sin med!

20170318_Drammen_Mentorsamling_01-1024-2
Det ble tid til flere gode samtaler denne kvelden