Brunstad Bibelskole for ungdom

Gjennom mange år har ungdom som har deltatt på BCCs ungdomsprogram, YEP, hatt tilbud om undervisning i språk, kultur og bibelkunnskap. For å styrke dette undervisningstilbudet har BCC opprettet en Bibelskole med et omfattende pensum og fast undervisningsplan hver uke.


Av: Berit H. Nilsen – Foto: BCC

Det har allerede i mange år vært et tilbud om Bibelundervisning for ungdom som er en del av BCCs ungdomsprogram, YEP (også kalt «A-laget»). En sentral medvirkende og pådriver i dette arbeidet er Bjørn Nilsen. Sammen med flere lærere har han undervist i bibelkunnskap, historie og menighetsliv. Han forklarer at det er ønskelig å styrke dette tilbudet ytterligere, så ungdommen i menigheten kan få en god plattform å bygge livet sitt på.

Brunstad Bibelskole
Noen av de engasjerte lærere i Brunstad Bibelskole; Gunnar Gangsø, Bjørn Nilsen og Sverre L. Riksfjord

– Alle ungdommer som søker seg til Brunstad Bibelskole, skal få et fullverdig undervisningstilbud, sier Nilsen.

– Dette krever mye ressurser og det legges ned et stort arbeid for at dette skal bli så bra som mulig for ungdommene fra hele verden som kommer til Brunstad Bibelskole. For oss er hovedfokus at de får mulighet til å lære hva menigheten er, hva vi tror på og hva vi står for. Vi ønsker at de skal oppleve et innholdsrikt og interessant år i menigheten, derfor har vi nå styrket dette arbeidet ytterligere ved å etablere Brunstad Bibelskole.

Egen avdeling med fast undervisningstilbud

Bibelskolen er nå en egen avdeling i BCC, og Bjørn Nilsen er leder for avdelingen. Han og hans medarbeidere legger opp en omfattende ukeplan for undervisningen.

– Det blir fast undervisning i over 20 timer per uke. Undervisningen inneholder både bibelhistorie, undervisning om vår tro og lære, trosoppbyggelse og bønn. Men vi skal også ha språkopplæring, sport og kultur på timeplanen. I tillegg til dette er det flere timer med selvstudier, aktiviteter og valgfag. Når så mange ungdommer er sammen i et år, er det også mye å lære av å bli kjent med hverandres kulturer. En lærer å se og forstå verdensbildet på en litt annen måte når en har venner fra mange forskjellige land, det har jeg selv hatt stor glede av etter et langt liv i menigheten, sier Nilsen.

20170202_Bibelskole_05
Fokuserte elever som får med seg undervisning i Bibelens historie og lære

20170202_Bibelskole_09
Fra en undervisningssituasjon i plenumssal

20170202_Bibelskole_08
Gershon Twilley – en av de ansatte ved Brunstad Bibelskole

Et personlig liv

Men hva har vært den største utfordringen med å sette i gang med Brunstad Bibelskole?

– Jeg har jo vært med å utvikle materiell for bibelundervisning gjennom flere år, og jeg har vært med å undervise ungdom en god stund. Så den delen blir en videreføring og videreutvikling av det vi allerede har startet med.  Bjørn Nilsen tenker seg litt om før han snakker videre.

– Men når du spør om hva som er utfordringen, så er det å bringe dette videre, slik at alle ungdommer som deltar på Brunstad Bibelskole får utbytte av det, og virkelig får med seg noe som de kan bruke i sitt eget liv, det er en utfordring vi jobber med kontinuerlig. Vi ønsker jo at den enkelte ungdom kommer inn i et personlig liv, der troen er en kraft som holder en oppe, og som er en hjelp gjennom alle livets små og store forhold.

Han forteller med begeistring om hvordan han selv som ungdom opplevde å ha voksne som lærte dem hvordan de kunne leve godt i det praktiske liv.

– Det var mennesker som levde det de lærte, og det er vel det som gjorde mest inntrykk på meg. Jeg lærte å leve et praktisk kristenliv, som jeg har hatt stor glede av siden i livet. Det å jobbe sammen er en ypperlig anledning til å praktisere det en har lært!

20170202_Bibelskole_10
Gruppearbeid og selvstudier er også en del av pensum ved Brunstad Bibelskole

20170202_Bibelskole_11
Det er tid til både sport og fritidsaktiviteter det året en er elev ved Brunstad Bibelskole, her er «A-laget warriors» i aksjon

20170202_Bibelskole_01 20170202_Bibelskole_02
«Volley warriors» er for de som har interesse for volleyballspill 

Frivillig innsats

Ungdommer som er deltakere på «A-laget» kommer også med en forventning om å kunne bidra med noe tilbake til det fellesskapet de ønsker å være en del av. Gjennom ungdomsprogrammet YEP har ungdommer i mange år bidratt i ulike aktiviteter innen menighetens prosjekter, som for eksempel under de internasjonale konferansene. Hvordan kan ungdommene som går på Brunstad Bibelskole kan være med å yte frivillig innsats?

20170202_Bibelskole_03
Når mange nasjonaliteter og land møtes blir det mange muligheter til kulturutveksling

20170202_Bibelskole_04
Det legges til rette for en rekke ulike aktiviteter på fritiden for ungdommene

– Jeg har hovedfokus på undervisningen vi har ansvaret for, og vil følge de læreplaner og det pensum vi har utarbeidet. Ut over det står ungdommene selvsagt helt fritt til å bruke sin fritid til å yte en innsats for prosjekter og virksomheter som støtter forenings formål. BCC har et uttalt formål i sine vedtekter, og det er at menigheten arbeider for å lære menneskene å holde det Jesus har befalt oss. Og for å kunne utføre det oppdraget må vi sørge for at vi har midler til å gjøre det. Vi får ikke gjort noe for menneskene hvis vi er blakke. Og der har vi alle muligheten til å bidra der vi er, og støtte opp med penger eller arbeidskraft, alt etter som det passer for den enkelte!

Internasjonal deltakelse

Bjørn Nilsen anslår at det blir 200-300 deltakere på Bibelskolen i Norge hvert år. Disse ungdommene kommer fra ulike kanter av verden for å studere i Norge. Men det vil også være mindre avdelinger flere steder i verden, som skal følge det samme undervisningsopplegget.

– Vi jobber nå med å få på plass en løsning for å streame fra undervisningen via internett. På den måten kan den ukentlige undervisningen fra Norge også brukes på de ulike lokasjonene. Det er flere ungdommer som bidrar med arbeid i misjonsprosjekter blant annet i USA, i Sør-Afrika, i Nederland og Australia, så det er en fin måte å knytte alle sammen på ved å ha felles bibelundervisning og trosoppbyggelse, forteller en entusiastisk Bjørn Nilsen.

20170202_Bibelskole_studio
Moderne teknologi tas i bruk for å formidle undervisningen ved Bibelskolen

– Men den lokale kulturen må de nok sørge for å formidle selv, smiler han.

– Det er jo en enorm bredde i deltakerland, så heldige er de ungdommene som får være en del av dette. De får kontakter og venner for livet, som tilfører de en stor verdi både sosialt, kulturelt og ikke minst åndelig!