Troende i Telemark

Grenland er et område med mange ulike livssyn og trossamfunn, og Telemark Arbeiderblad har laget en TV-serie der de møter representanter med ulike innfallsvinkler til det å tro. BCC-medlem og forstander Bjørn Nilsen er gjest i serien, og forteller om sin tro og hvordan det påvirker dagliglivet.


Av: Berit Hustad Nilsen – Foto: ta.no

Redaktør Ove Mellingen skriver i innledningen til videoen:
«I dagens program om det troende Telemark får vi møte en av «høvdingene» i Smiths Venner. Bjørn Nilsen er på mange måter en imponerende mann.»

I reportasjen forteller Bjørn Nilsen om hva som er drivkraften i hans liv, og hva som ligger til grunn for all aktiviteten og arbeidet som foregår i den aktive lokalmenigheten på Grasmyr i Telemark. Etter møtet med Bjørn skriver Ove Mellingen «Bjørn legger vekt på at man må ha orden i menighetens finanser og virksomhet for å være effektiv for Herren

Se hele video-intervjuet i Telemarksavisa her: Troende i Telemark – Smiths venner