Helse, miljø og sikkerhet i fokus

Hvert år gjennomfører BCC flere store konferanser, der det gjøres et omfattende arbeid med lys-, lyd og bildeteknikk. Kompleksiteten og omfanget øker stadig, og de tekniske riggene blir mer krevende. Dette kan være en utfordring når mange frivillige er i sving.


Av: Berit H. Nilsen – Foto: Stian Solli

BrunstadTV er sentral i planlegging og gjennomføring av BCCs konferanser, og har sertifiserte og erfarne riggere ansatt i faste stillinger. HMS-ansvarlig i avdelingen, Peder Håndlykken, forteller at det lenge har vært fokus på å øke sikkerheten for alle rigger som gjennomføres i regi av BrunstadTV.

– Vi har jevnlig kurs med oppdateringer av kunnskap, og gjennomfører kontroll av gjeldende rutiner. Det er svært viktig for oss å holde høy fokus på dette for å forebygge ulykker og uønskede hendelser. Det er mange detaljer i en kompleks teknisk rigg, så forberedelser, kommunikasjon og kunnskap er helt avgjørende for å lykkes.

Riggkurs BTV HMS
Peder Håndlykken, HMS-ansvarlig i BrunstadTV, holder den teoretiske delen av kurset 

Teoretisk og praktisk kurs

Teknisk rigg kan være en krevende sak, og forberedelser er altså helt avgjørende for å få til en trygg prosess med et korrekt resultat. Peder går gjennom en omfattende teoretisk del med de 30 kursdeltakerne, før den praktiske treningen begynner. Deltakerne får prøve seg i praksis, og «trosser», «sjakler», «plugger», «slynger» og «toppstål» er helt nødvendige begrep å lære seg for å henge med i timen. Det er mange tema på agendaen under kurset, vi kan nevne arbeid i høyden, organisering av riggutstyr, egen sikkerhet, sikkerhetsutstyr og dokumentasjon.

20170123_Riggkurs_BTV_tegning
Det er mange detaljer som må stemme i en teknisk rigg, her et eksempel på en riggtegning for et arrangement

Hvis uhellet er ute

Håndlykken legger vekt på at dersom uhellet er ute, må alle medvirkende ha kjennskap til hvem de skal kontakte, og nummer til nødetatene må pugges, og alltid være lett tilgjengelig.

– Samme hvor mye vi forbereder oss og følger gjeldende rutiner, så kan selvsagt uhell skje. Så langt har vi heldigvis vært spart for alvorlige ulykker, og målet vårt er at det fortsatt skal være slik. Vi tror at det å tilby de frivillige ressursene slike kurs er et viktig virkemiddel for å oppnå dette.

Mange frivillige blant BCCs medlemmer

Stian Solli er teknisk ansvarlig i BrunstadTV, og sier fokus på HMS i riggsituasjoner er viktig å formidle til alle som er med under gjennomføring av ulike arrangementer.

– Vi er en fast stab med ansatte som har god kompetanse og erfaring i faget, men vi har i tillegg mange BCC-medlemmer som bidrar med frivillig innsats under gjennomføring av BCCs konferanser. Det er en av disse gruppene vi har arrangert kurs for i dag, for å overføre kunnskap og gi nødvendig opplæring. Målet er at vi sørger for effektiv, sikker og korrekt rigg under alle arrangementer vi er med på å gjennomføre. Alle som skal bidra må gjennomgå dette kurset, og på slutten gjennomføre en teoretisk test. Og vi er svært fornøyd med at alle de 30 deltakerne her i dag besto med glans, smiler Solli tilfreds.