Børs og katedral på Topplederkonferansen 2017

BCC var til stede på Frivillighet Norge sin Topplederkonferanse 2017. Konferansen samler hvert år ledere fra mange av Norges aktive frivillige foreninger, og er en vitamininnsprøytning for det frivillige engasjementet.


Av: Kim-David Østgård – Foto: Frivillighet Norge

Temaet i år var «Katedral på børsen», og handlet i hovedsak om hvordan næringslivet og frivilligheten kan samarbeide om å løse samfunnsutfordringer. Med næringslivets økende fokus på samfunnsansvar og frivillighetens engasjement rundt resultatkrav, er dette to sektorer som stadig nærmer seg hverandre.

Konferansen var godt sammensatt og preget av dyktige og engasjerte foredragsholdere. En av våre viktigste forkjempere for frivilligheten, kulturminister Linda Hofstad Helleland, mente frivilligheten er undervurdert som kompetansebygger og døråpner til en meningsfull karriere, særlig for dagens ungdom. – Det er ikke bare skolen som har denne oppgaven, uttrykte hun.

20170116_topplederkonferansen_02
Kulturminister Linda Hofstad Helleland

I konferansens hovedinnlegg viste tidligere styreleder i Frivillighet Norge, nå direktør for bærekraft i DNV GL, Sven Mollekleiv, hvordan næringslivet og frivilligheten nå går sammen om å nå FNs 17 bærekraftsmål innen 2030. – Vi kan ikke overlate dette til politikerne, sa han, og fortsatte:
– Morgendagens vinnere er de som tar initiativ, de som følger opp vedtak, og de som investerer i smarte løsninger.

20170116_topplederkonferansen_03
Sven Mollekleiv, direktør for bærekraft i DNV GL

Mollekleiv poengterte hvordan en systematisering av den frivillige innsatsen er nødvendig og motiverende for de involverte. Styreleder i Frivillighet Norge, Sturla Stålsett, sa det også ganske treffende under den første «bardebatten»: – Frivillighet er også fag, kunnskap og kompetanse. Godt arbeid ute krever også god organisasjon og forvaltning av midlene.

Dette er også noe som BCC stadig erfarer. Klare mål for den frivillige innsatsen, samt bruk av smarte løsninger kombinert med god og tett oppfølging, kontroll og måling, gir fornøyde bidragsytere. De både føler og ser at deres innsats settes pris på, og ikke minst utgjør en forskjell.

Det var videre stort engasjement rundt frivillighetens betydning både fra næringsliv og politikere. Som Frivillighet Norges generalsekretær Stian Slotterøy Johansen sa allerede i sin innledning: – Vi i frivilligheten har, i alt vårt store mangfold av temaer, aktiviteter og saker, det til felles at vi ikke er etablert for å generere overskudd til eierne. Vi skal realisere våre ideelle formål. Og det er formål som ikke er bestemt av politikerne, ikke er bestemt av kommersielle interesser, men er bestemt av folket. Og det gir oss en legitimitet, og gjør det mulig å mobilisere store ressurser, både i form av penger, og i form av frivillige hoder, hender og hjerter.

BCC opplever det samme. Våre ideelle mål motiverer og samler oss. Våre barn og unge opplever at de blir tatt vare på, at de settes pris på. De opplever at noen tenker på deres fremtid. De opplever det ikke bare med ord, men i handling. Og de som gir, ser at deres innsats utgjør en vesentlig forskjell, det blir glede både for mottaker og giver.