Barn – en velsignelse

«Du lille skatt, velkommen vær!» Det er en høytidelig stemning i lokalet når årets nykommere bæres frem for menigheten av sine stolte foreldre.


Av: Karen-Birgitte Storm Leth – Foto: Lydia Ødegård

Det er søndag, og medlemmer i BCCs lokalmenighet i Sandefjord er samlet på Torp konferansesenter. – Det er jo Jesus som formaner oss til å velsigne barna, fordi Guds rike tilhører slike som dem, sier Svein Kronstad, som smilende tar imot foreldrene som kommer frem med ønske om å få Guds og menighetens velsignelse over barna sine. Kronstad ber for et og et av barna, og han ber også for foreldrene, at de kan finne veien i den oppgaven det er å være gode omsorgspersoner for sine barn.

20161114_barnevelsignelse_sandefjord_forside

De skal kjenne omsorg og kjærlighet

Jesus tok barna til seg og velsignet dem, selv om disiplene ønsket å dytte dem bort. Kronstad siterer fra Markusevangeliets tiende kapittel. -Det kan vel hende de synes barna var litt brysomme, men Jesus så det helt annerledes, forklarer Kronstad. Jesus brydde seg virkelig om barna, og i menigheten er barna velkomne!

Barnevelsignelse i Sandefjord
Familien Sandberg

En av mødrene, Ruth Sandberg, sier dette er en høytidelig og viktig dag for dem som foreldre. – Vi ønsker at barna våre skal kjenne omsorg og kjærlighet, og for oss er menigheten en stor hjelp i arbeidet som foreldre. Her får vi gode råd, og vi har venner som oppriktig bryr seg om våre barn. Det er helt uvurderlig betydning for oss. Ruth og Vegard har tre barn, og er glade for den hjelp og veiledning de kan få i oppgaven som foreldre.
– Ingenting skal hindre oss i å være glade i, og gode mot, barna våre, sier Vegard. -Vi må huske på at barn er forskjellige, og at hvert enkelt barn må få individuell omsorg og oppfølging. I dag er det lille Ulrik som har vært fremme i Kronstads armer og fått hele menighetens velsignelse. Han er nummer tre i rekken i familien Sandberg.

Det er ikke fritt for at en kjenner tårene i øyekroken ved tanken på den store gaven barna er, og hvor viktig det er at de opplever godhet og trygghet. Og formaningene som lyder fra talerstolen gjør inntrykk. -Det er mange barn som lider og har det vondt, også i den vestlige del av verden. Mange er ensomme og redde, og vi leser om overgrep mot barn, der man ødelegger barnas sjelsliv. Vårt kall, derimot, er å trygge barnas omgivelser. La de kjenne at det er hjerter som brenner for dem, som vil ta vare på dem og gi dem et godt og trygt liv, formaner Kronstad.

Vær gode rollemodeller

Peter Gangsø er en av de som har gode, oppmuntrende råd til forsamlingen. Hans klare oppfordring til de fremmøtte er: – Foreldre og besteforeldre, vær med i kampen, og be for de unge, la de kjenne at dere er for dem! Han har også råd til de litt større barna og ungdommene – Dere som er barn og ungdommer, stå imot fristelsene, slik som Jesus lærte oss ved det livet han levde da han var her på jorden. Og husk at vennene her ber for dere, der dere er både i skole og på fritiden.

Vi som er tilstede og opplever en slik anledning, får forsterket ønsket om å leve som gode rollemodeller og omsorgspersoner for de barna som vokser opp. – Et fantastisk fokus å ha med seg i hverdagen!