Velkommen til vår nye nettside

Brunstad Christian Church (BCC) er stolte av å lansere vår nye nettside. Her vil vi fortelle om hvem vi er, hvordan vi er organisert og hva vi er opptatt av.


Vi vil publisere regnskap, årsrapporter og annet aktuelt som gjelder vår organisasjon, og vi ønsker å ha en tydelig profil som en del av forenings- og kristenlivet i Norge.

I utformingen av den nye siden har vi lagt vekt på brukervennlighet og enkel navigasjon – slik at det skal være effektivt og enkelt for deg å bruke vår nettside, enten du er samarbeidspartner, leverandør, myndighetskontakt, medlem eller ansatt.

Hvorfor ny nettside?

Frem til nylig har brunstad.org vært BCC sin offisielle webside. Den har hatt fokus på både budskap, misjon, nyheter og informasjon, og vi har nå ønske om å skille tydeligere på hvordan vi kommuniserer de ulike delene.

Oppbyggelig innhold og fokus på misjon, som selvsagt er en stor del av BCCs virksomhet, vil fortsette på sidene aktivkristendom.no og activechristianity.org. Her kan en lese mer om vår tro og lære.

Denne nye siden vil derfor benyttes til informasjon som ikke primært har misjonsfokus. Vi ønsker å fortelle mer om hvem vi er og hvordan vi driver vår virksomhet i BCC. Vi ønsker også at flere av våre medlemmer kan være med og bidra til å gjøre dette til en dynamisk og levende side – så oppdateringer og endringer kommer fortløpende!

Vi hører gjerne fra deg

Ta deg gjerne en titt rundt på siden, og gi oss tilbakemelding på hva du synes. Vi tar i mot både ris og ros – send det til kontakt@bcc.no