Glede og engasjement

BCC har stort fokus på arbeidet med barn og ungdom. I de fleste av våre lokalmenigheter blir det holdt søndagsskole for barn hver søndag. Her blir det gjort mye frivillig innsats av mange engasjerte medarbeidere.


Av: Connie Christensen

«Hva er det sterkeste dyret som finnes?» En skog av ivrige barnehender fyker i været og masse gode forslag kommer fram: En tiger, en løve, eller kanskje en flodhest? Søndagsskolearbeideren forteller nå om mauren, som er så sterk, at den kan bære 40 ganger sin egen vekt. Barna skjønner dette veldig godt, når de ser tegningen av en stor og sterk pappa som bærer både bilen, kona og alle barna sine. Bibelverset: «Gå til mauren, du late, se dens ferd og bli vis», leses og forklares. Vi lærer at det går an å være sterk i Guds kraft selv om vi er små, og at vi kan gå imot latskapen i vår natur og bli flittig som mauren.

BCC har stort fokus på arbeidet med barn og ungdom. På søndager blir det holdt søndagsskole for barn opp til 13 år i alle lokalmenigheter. Her blir det gjort mye frivillig innsats av mange engasjerte medarbeidere for at barna skal ha det gøy sammen, samtidig som de lærer om våre kristne verdier gjennom bibelhistorier og eksempler.

Søndagsskole i BCC

I København, der jeg jobber i søndagsskolen, har vi hele fire tilbud til forskjellige aldersgrupper: De minste under tre år synger bevegelsessanger og øver litt på å sitte stille, før de leker og koser seg sammen. I aldersgruppen 3-8 år blir det mye visuell undervisning med film, powerpoint og skuespill. Barna involveres gjennom både sang og spennende aktiviteter. Barna fra 9-12 år benytter også visuell undervisning og bidrar også selv i samlingene.

Når barna nærmer seg ungdomsalderen, har vi et forholdsvis nytt tilbud. Fokuset er på deres årgang, som blir bortskjemt med kake og små fester, og får tid og plass til gode samtaler om temaer som mobbing, sosiale medier, å starte på ungdomsmøtene med mer. Dette har vist seg som et ekstra bra initiativ, og en god forberedelse til ungdomsårene som ligger foran. Her føler barna seg sett og hørt, og begynner å arbeide mer bevisst med seg selv.

Søndagsskole i BCC
Søndagsskole i BCC

Felles for alle aldersgruppene er at barna kan trives i trygge omgivelser, der ansvarlige voksne kjenner og elsker dem og brenner for å gjøre det bra for dem. Det legges stor vekt på de positive verdier, at barna kan utvikle en god selvfølelse og oppleve mestring. Vi ønsker at de kan leve og utvikles som glade og frie mennesker som tar gode valg i livet.

Søndagsskole i BCC

Selv er jeg veldig takknemlig for å ha hatt anledning til å jobbe med barna i mange år, å kjenne navnene deres og kjenne at jeg kan dele med de den samme gleden jeg har fått ved å følge Jesus. Man får så mye igjen, når man ser inn i de små barneansiktene, som lyser av glede og engasjement.