Organisasjoner tilknyttet BCC

Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag er en stiftelse som har sin opprinnelse da Johan Oscar Smith startet bladet Skjulte Skatter i 1912. Stiftelsen har som formål å fremme den lære, de verdier og det kristelige innhold som Johan O. Smith stod for. Forlaget utgir blant annet bladene Skjulte Skatter og Mandelblomsten.

skjulteskatters_forlag

 

I tillegg til å drive søndagsskole og ungdomsarbeid, er det etablert tre barne- og ungdomsforeninger. Foreningene er selvstendige, med egen økonomi og ledelse, og har lokallag hvor BCC er etablert. Hver forening er ansvarlig for ulike nasjonale og regionale arrangementer. Aktivitetsklubben og Brunstad Ungdomsklubb mottar nasjonalt driftstilskudd fra staten, og lokallagene mottar tilskudd fra Frifond.

foreninger

Tilsvarende barne- og ungdomsforeninger er etablert i flere land hvor BCC er etablert.

 

Meny

Bitnami