MISJONSVIRKSOMHET I BCC

Brunstad Christian Church har i mange tiår støttet internasjonalt misjonsarbeid, og poengterer de fysiske og samfunnsrelaterte rammebetingelsene for menighetsvekst. Vi har derfor ofte gitt økonomisk og administrativ støtte til oppførelse av konferansesentre som en base for denne virksomheten. Disse sentrene er bygget med gode fasiliteter både for trosoppbyggelse, overnatting, bespisning, og aktiviteter for alle aldersgrupper, men med hovedvekt på barn og ungdom. Vi søker tidlig å aktivere lokale krefter, slik at det etableres eierfølelse for det som skapes. Her spiller også ungdomsprogrammet YEP (Youth Exchange Program) en sentral rolle, både for relasjonsbygging og for oppføring av fasilitetene.

BCC ønsker at misjon utføres av de som ønsker å misjonere på ideell basis. BCC har en lang tradisjon for å ha ulønnede misjonærer.

BCCs engasjement i utviklingsland innebærer også diakoni. Dette kan inkludere etablering av arbeidsplasser og boliger, hjelp til barn og unge for å ta utdanning, og ikke minst legge til rette for en sunn og kvalitativ livsutfoldelse.

Kamerun
Kamerun

Hjelp til selvhjelp står sentralt i vårt misjonsengasjement. Vi ønsker ikke at investerte midler skal bli en sovepute og et grunnlag for passivitet, men ønsker heller å stimulere til lokalt engasjement etter tilgjengelige ressurser og muligheter. Vår erfaring er at uten en aktiv deltakelse og hardt arbeid fra de som mottar hjelp, blir det ingen sunn menighetsvekst.

Vi har i dag en rekke misjonsprosjekter rundt om i verden, blant annet i Asia, Sør-Amerika, Øst-Europa og Afrika. I første rekke er dette et arbeid med enkeltpersoner og mindre grupper som har fattet interesse for vår lære og forkynnelse, men det er også større prosjekter hvor det bygges forsamlingslokaler og stevnesteder for etablerte menigheter i land med dårlig økonomi.

Mange regionale konferansesentre 
er nå eid og kontrollert av BCC i Norge. Dette sikrer bedre styring, vi forventer å kunne oppnå mer effektiv drift og administrasjon, samt at det sikrer BCCs fremtidige bruk av eiendommene.

BrunstadTV er et viktig verktøy i BCCs misjonsarbeid. Ved hjelp av tradisjonell forkynnelse og fremtidsrettet teknologi vil vi formidle og tilgjengeliggjøre budskapet slik at flest mulig mennesker får anledning til å høre, oppleve og selv erfare det nye liv som Jesus forkynte.

Se våre misjonssider!

Meny

Bitnami