En sjanse til Smiths Venner


Avisen Vårt Land trykket i dag en kommentar fra debattredaktør Alf Gjøsund med tittelen «En sjanse til Smiths Venner». I sin kommentar reflekterer han over BCCs utvikling, og omtaler noen av sakene der BCC har vært trukket inn i nyhetsbildet denne sommeren.

Les mer

Stor interesse for nye hotellavtaler på Oslofjord Convention Center


I august kom en gladmelding til BCC-medlemmer som ikke tidligere har hatt muligheten til å inngå hotellavtale hos Oslofjord Convention Center: Denne vinteren åpnes det for at flere kan tegne langsiktige leieavtaler i de nye hotellbyggene som er under oppføring.

Les mer

Høringsforslag – ny lov om trossamfunn foreslår å fjerne støtte for alle under 15 år


Ny lov om trossamfunn er lagt ut til høring, og det er interessante endringer som foreslås, blant annet at alle under 15 år ikke skal tas med i grunnlag for støtte.

Les mer

BCC er en seriøs organisasjon


I dag slår Tønsbergs Blad igjen opp saken om en trist familietragedie. La det være klart at vi har stor medfølelse med alle de som er berørte i denne familien. BCC ønsker ikke å bidra til at en familietragedie til stadighet skal trekkes fram i offentlighetens oppmerksomhet. Men når TB bruker en slik alvorlig sak til å fremsette grove beskyldninger om at BCCs ledelse skjuler overgripere, kan vi ikke la dette stå uimotsagt.

Les mer

Følg BCC på Facebook


Etter initiativ fra ungdommer i BCC har vi tatt i bruk en Facebook-side der vi kan dele innhold og fortelle om BCC og vår virksomhet. Vi har mye å være stolte av – og vi vil dele det.

Les mer

BCCs holdning til overgrep mot barn


BCCs ledelse vil aldri forsvare, akseptere eller skjule noen form for vold, overgrep eller krenkende adferd. BCCs policy gjennom mange år har vært at de berørte i slike saker bør politianmelde antatt straffbare overgrep.

Les mer

Åpning av moderne hotellbygg på Oslofjord


«Uten eiere som har visjoner hadde dette ikke vært bygget». En viktig milepæl i det store utbyggingsprosjektet markeres når det er åpningsfest på Oslofjord Convention Center. De to første hotellbyggene står klare til bruk, og forventningen til fremtiden er stor hos Oslofjord, men også hos BCC-medlemmene.

Les mer

Lokalt engasjement med fremtidsplaner


BCCs lokalmenighet i Hamar har 300 medlemmer og eier et eget aktivitetssenter i landlige omgivelser litt utenfor sentrum. Midt i mai var det tid for årsmøte i foreningen, hvor regnskapet og årsberetning for 2016 ble fremlagt. Styremedlem Frøydis M. Bratlie refererer fra samlingen.

Les mer

Ja, vi elsker dette landet


– Hva hadde Norge vært uten dugnadsånd, uten naturen, uten havet, uten frihet til å tenke, mene og tro?  uttrykte kong Harald i sin og dronningens jubileumstale for en uke siden. Vi som bor her er privilegerte som kan leve i et så fritt og velfungerende land.

Les mer

Barns trygghet – et stort ansvar


«Det kan skje, det skjer, men skal ikke skje.» Det er et alvorlig tema som behandles i dag, og i salen lytter 120 kursdeltakerne oppmerksomt. De er representanter fra BCC’s ulike lokalmenigheter, og skal lære mer om hvordan en lokalt kan bidra til forebygging av vold, grenseoverskridende adferd og seksuelle overgrep mot barn og unge.


Les mer
1 2
Meny

Bitnami